1. Nikolai Stelmach
  2. Sündinud: 21.01.1981, Tallinn
  3. Haridus:
  4. Kõrgem: Sisekaitseakadeemia, halduskorralduse eriala, 2002

  5. Karjäär ja kompetents
  6. Tallinna Linnavolikogu liige
  7. Riikliku keele- ja kodakondsuspoliitika spetsialist
  8. Saatejuht ja koosseisuväline toimetaja, Telekanal STV ja Orsent TV
  9. Töökogemus peaminister Juhan Partsi nõuniku ametis, Tallinna Kesklinna linnaosa valitsuses, Sotsiaalministeeriumis, Sisekaitseakadeemias ja Kodakondsus- ja Migratsiooniametis

Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk:
16 tegevusaasta jooksul keelepoliitika valdkonnas ei ole ma sellenimelise keelepoliitika spetsialistiga kokku puutunud. Kodakondsuspoliitika poolt ma kommenteerida ei oska, kuid Vikipeedia andmetel sooritas Nikolai Stelmach 1998. aastal edukalt kodakondsuseksami ja sai Eesti kodanikuks ning on töötanud Kodakondsus- ja Migratsiooniametis. Rohkem seoseid kodakondsuspoliitikaga mul ei õnnestunud leida.

Tallinna personalidirektor Esta Heinmaa:
Nikolai Stelmach ei ole töötanud Tallinna linna ametiasutustes ega olnud linnavalitsuse liige.

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Helena Nõmmik:
Nikolai Stelmach ei ole sotsiaalministeeriumis ametnikuna töötanud. Sotsiaalministeerium tellis Stelmachilt 2001. aastal võlaõigusliku lepingu alusel ühekordselt tõlketeenust.

Sisekaitseakadeemia turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Ene Puhm:
Nikolai Stelmach on küll Sisekaitseakadeemias õppinud, ent töötanud ei ole.

Riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus:
Nikolai Stelmach ei ole Riigikantseleis töötanud.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ene Vihtla:
PPA andmetel ei ole Nikolai Stelmach Kodakondsus- ja migratsiooniametis töötanud. On väga raske kommenteerida, kas, miks või mis ajast mõni inimene end teatud ala spetsialistiks tituleerib, PPA vastavaid kvalifikatsioone kellelegi ei anna.