Toomas Vaher ---

Senine esimees Aivar Pilv kolmandaks ametiajaks kandideerida ei soovi.

“Otsuse tegin juba mullu novembris. Olen kuulunud advokatuuri juhatusse 15 aastat ja arvan, et organisatsioon vajab uut verd ja muudatusi. Teiseks on mu põhitöö kujunenud nii pingeliseks, et millestki tuleb loobuda.

Aktiivsest ja sisulisest advokaaditööst loobuda ma ei taha.”

Advokatuurile kuus aastat tagasi püstitatud eesmärgid on Pilve sõnul täitunud. “Oleme võitnud Skandinaavia kolleegide tunnustuse. 700-liikmelise advokatuuri töökorraldus on täiesti kaasaegne.”

Pilv ei soovinud enne üldkogu avaldada, keda ta enda mantlipärijana näha soovib. Ekspressi teada on peafavoriidiks Rap­lamaalt pärit, juurakarjääri abiprokurörina alustanud rahvusvahelise mereõiguse ekspert, viimased kuus aastat advokatuuri juhatusse kuulunud Toomas Vaher (35), kes on partner büroos Raidla, Lejins&Norcous. Teda toetavad suuremad bürood. Vaher ise ei olnud kommentaariks kättesaadav.

Advokatuuri esimeheks valiti üldkogul Toomas Vaher

pressiteade

Täna Tallinnas toimunud Eesti Advokatuuri korralisel üldkogul valiti advokatuuri uueks esimeheks vandeadvokaat Toomas Vaher, teatas advokatuur.

Advokatuuri juhatuses jätkavad senistest koosseisust Marti Hääl, Jüri Leppik ja Andrus Lillo, uued juhatuse liikmed on Ants Karu, Maivi Ots, Madis Päts, Jaanus Tehver ja Hannes Vallikivi. Juhatuse asendusliikmed on Maire Arm, Terje Eipre ja Andres Past. Advokatuuri esimehe ja juhatuse ametiperiood kestab kolm aastat. Advokatuuri senine esimees oli vandeadvokaat Aivar Pilv, kes kinnitati teistkordselt ametisse 2007. aasta üldkogul.

Advokatuuri tulevikust rääkides rõhutas uus esimees Toomas Vaher, et ühe eesmärgina peab kindlasti kasvama advokatuuri ja tema liikmeskonna roll ühiskondlike protsesside mõjutajana. „Meie organisatsiooni kogunenud intellektuaalne ressurss on üks Eesti kõvemaid ja seda saaks rakendada üldiseks hüvanguks,“ lisas Vaher. Püsivalt tähtsa teemana tõi Vaher esile kutse-eetika ja professionaalsuse au sees hoidmist, samuti suhteid riigiga, kus hea koostöö justiitsministeeriumiga ja riigiga laiemalt saab luua lisaväärtust.

Vandeadvokaat Toomas Vaher on Raidla Lejins&Norcous partner. 1996. aastal cum laudega Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud Vaher on Eesti Advokatuuri liige alates 1997. aastast ning juhatuse liige alates 2004. aastast.

Advokatuuri senine esimees Aivar Pilv ütles, et viimased 15 aastat, mil ta on olnud advokatuuri juhatuse liige, jäävad vaieldamatult meelde väga huvitava ja palju väljakutseid pakkuva perioodina. „Iga suure kutseühenduse juhtimisse on aegajalt vaja uut verd, uusi inimesi, sest see aitab organisatsiooni arengule kaasa. Mul on rõõm tublile kolleegile järgmiseks ametiajaks teatepulk edasi anda ning soovin Toomas Vaherile, uuele juhatusele ja kogu advokatuurile palju edu,“ ütles vandeadvokaat Pilv.

Sõnavõttudes keskenduti aktuaalsetele õigusküsimustele

Üldkogul külalissõnavõttudega üles astunud justiitsminister Rein Lang, riigikohtu esimees Märt Rask ja riigi peaprokurör Norman Aas keskendusid oma sõnavõttudes aktuaalsetele õigusküsimustele ning advokaatide rollile nendes.

Üldkogul advokatuuri tegevusaruandega esinenud senine esimees Aivar Pilv ütles, et vaieldamatult on suurenenud advokatuuri konkurentsivõime õigussüsteemis oma ülesannete ja kohustuste täitmisel. Samas märkis ta, et kui viis aastat tagasi tegutses ligikaudu 80 protsenti advokaatidest Tallinnas, siis tänaseks ligi 700liseks kasvanud liikmeskonna ajal pole olukord oluliselt muutunud. Pilv tõi olulise teemana esile riigi õigusabi, mille nõudlus on viimasel ajal suurenenud ning mille parema osutamise huvides juurutas advokatuur käesoleva aasta alguses riigi õigusabi infosüsteemi. Pilv rõhutas ka, et advokatuuri ja justiitsministeeriumi järjest paranenud teineteisemõistmise ja koostöö pinnalt on pooled ka riigi õigusabi piisava rahastamise vajalikkuse osas jõudnud lähedastele seisukohtadele.

Üldkogul anti ka üle advokatuuri kuld- ja hõbemärgid, vastavalt 30 ja 15 aastat advokatuuri liikmeks olnud kolleegidele. Üldkogu päevakorras oli veel 2009. aasta eelarve täitmise aruanne ning majandustegevuse aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine. Üldkogu kinnitas ka advokatuuri 2010. aasta eelarve.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal asutatud advokaatide kutseühendus, millel on kokku 696 liiget.