Foto: Ester Vaitmaa

Et lugejad saaks ergutada head ajakirjandust, asutas Hans H. Luik Oivalise ajakirjanduse preemia, mis antakse välja teistkordselt. Kandideerida saavad seekord 2011. aastal paberis või veebis ilmunud tööd. Palume lugejatel preemiale esitada tekste, mis avavad heade argumentidega süvitsi mingi teemat, algatavad ka arutelu või mõjutasid mõne probleemi lahendamist.

Teisisõnu, aastapreemiale kandideeriv kirjutis peaks tegema elu paremaks. Nii Oivalise Ajakirjanduse preemia asutaja Hans H. Luik kui žürii koosseisus Mihkel Kaevats, Natalja Kiitan, Kristina Mänd, Mart Raudsaar ja Sulev Valner usuvad, et ajakirjanduse abil on endiselt võimalik midagi muuta.

Kuna oivaline ajakirjandus eeldab oivalist lugejat ja vastupidi, on lugejad oodatud kandidaate esitama Facebooki kodulehe (Oivalise ajakirjanduse aastapreemia) vahendusel. Ettepanekuid võib saata ka meilile ajakirjandus@gmail.com ning seda võivad lisaks lugejatele teha ka toimetused ning kaastöölised ja ajakirjanikud ise.

Oivalist ajakirjandust iseloomustavad viis tunnust:

  1. hea probleemipüstitus, 
  2. lahenduste otsimine ühiskonna huvides, 
  3. probleemse teema ammendav avamine ja sobilike allikate paljusus,
  4. esitusviisi ajakirjandusmeisterlikkus, hea ja loetav stiil, miks mitte ka uudne käsitlusviis ning
  5. tähelepanuväärne ühiskondlik mõjukus, vastukaja teke.

Nagu eelmise Oivalise Ajakirjanduse preemia väljaandmine näitas - preemia läks Daniel Vaarikule - ei pea tõhusa teksti kirjutaja olema tingimata ajakirjanik.

Lisaks probleemseid teemasid kajastavatele töödele võivad kandideerida ka Eesti hüvanguks mõnda liikumist või kampaaniat algatanud kirjutised. Žüriil oleks väga hea meel, kui oivalised lugejad põhjendaksid esitatavaid kandidatuure pikemalt ning arutleksid nende vooruste üle.

Žürii tõstab kandideerivate kirjutiste seast esile parimaid, kelle seast valib 2012. aasta jaanuaris Oivalise ajakirjanduse aastapreemia laureaadi, kes pälvib 6500-eurose auhinnaraha.

Zürii esimees Mart Raudsaar