Ettevalmistust GFC jaoks litsentsi saamiseks alustasime 2012. Üldjoontes läks kõik plaani kohaselt. Meil õnnestus selleks ajaks moodustada väike kollektiiv tugevatest spetsialistidest, kes tegelesid kõigi vajalike paberite ettevalmistamisega. See oli väike, ent efektiivne meeskond, kes tundis oma tööd, nagu see peabki olema iga iduettevõttega.

Kuus kuud kestis kirjavahetus finantsinspektsiooniga (FI), just nii palju aega lubab seadus kulutada riigiorganil otsustamiseks, kas anda välja litsents või keelduda.

Kui viie kuu ja kahe nädala pärast FI töögrupi esindaja teatas, et vastused kõigile küsimustele on saadud ja rohkem küsimusi ega märkusi pole ning kõik dokumendid on üle antud juhatusele, võisime lõpuks kergendatult ohata – põhjusi keeldumiseks ei näinud isegi FI töögrupp. See oli peaaegu aasta rasket ja hoolikat tööd, viis ja pool kuud litsentseerimisprotsessi raames ja umbes sama palju ettevalmistustööd.

Aga pärast seda, kui dokumendid olid laekunud juhatusele läbivaatamiseks, hakkasid toimuma kummalised sündmused.

Avalehele
42 Kommentaari
Loe veel: