Hendrik Osula

Kirjutasime täna, et poliitik Rainer Vakra 2002. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis kaitstud lõputöö „Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus“ on plagiaat. Selle töö kaitsmise alusel väljastati Vakrale kõrghariduse diplom keskkonnakorralduse erialal.

Seoses esitatud väitega kutsub Tallinna Ülikool kokku akadeemilise komisjoni, et anda hinnang plagiaadi olemasolule ning soovitada õiglaseid lahendeid edaspidiste otsuste tegemisel. Otsused, sh ülikooli lõpetamise ja kõrghariduse diplomi kehtetuks tunnistamise kohta, teeb ülikool haldusmenetluse seadusest lähtuvalt.

Plagiaadi tuvastamine ning sellega tegelemine toimub Tallinna Ülikoolis erinevatel tasemetel: õppejõud, instituut, ülikool. Suuremas mahus või rängemate plagiaatide korral näeb TLÜ õppekorralduse eeskiri ette eksmatrikuleerimist. Viimasel kolmel aastal on lõputöö plagiaadiga seoses eksmatrikuleeritud kuus üliõpilast.

Tallinna Ülikool kasutab plagiaadi tuvastamiseks tarkvara URKUND.