PENSIONÄRI HARRASTUS: Rootsi kodanik Andrei käis viis aastat järjest Eesti hotellides alaealisi tütarlapsi pildistamas. Fotolavastus Foto: Ingmar Muusikus

Möödunud aasta 24. oktoobril saabus Tallinnasse Vene nimega, ent Rootsi kodakondsusega Andrei D. Pisikest kasvu ja patsi kandev 57aastane Rootsis sündinud härra oli regulaarselt Eestit külastanud varemgi, põhiliselt Tallinna, vähemalt korra ka Haapsalu.

Peamiselt armastas ta ööbida ühes ja samas Tallinna sadama lähedal asuvas odavama hinnaklassi hotellis. Nii saabus ta nagu turist ka seekord, fotoaparaat kotis.

Rootsi politsei tähelepanu oli vanahärra aga äratanud hoopis sellega, et tihedatel piiriületustel täitis lisaks fotoaparaadile tema kotti alati sama sisu - silmnähtavalt noortest tüdrukutest tehtud erootilise ja pornograafilise sisuga pildid.

See tekitas Rootsi politseinikes kahtlusi.

Kui Eesti politseinikud põhjanaabrite vihje peale "turist" Andrei seekord kinni pidasid, oli tal kotis ka märkmik Eesti tüdrukute nimede ja telefoninumbritega.

Kui eestlased palusid luba Andrei kodu läbiotsimiseks Rootsis, tõid nad Eestisse kokku 25 kilo kaaluva "arhiivi", sealhulgas suured albumid fotodega. Iga tüdruku fotod oli mees pannud eraldi ümbrikusse ning kirjutanud ümbrikutele peale ka tüdruku sünniaasta või isikukoodi. Või lisanud koopiad isikut tõendavatest dokumentidest.

Põhja prokuratuuri alaealiste osakonna vanemprokuröri Lea Pähkli sõnul võisid tüdrukute vanust nõuda Rootsi pornoajakirjad, kellele need pildid tegelikult mõeldud olid.

Pool aastat vanglat

Järgneva uurimise käigus selgus, et Andrei oli tõesti käinud Tallinnas pidevalt tüdrukutega kohtumas, et kasutada neid modellina pornopiltide tegemiseks. Osa piltidest, mis politsei ümbrikutest leidis, olid tehtud just märkmikus kirjas olevatest ja Eestis elavatest tütarlastest. Nende andmete ja piltide põhjal leiti ning tuvastati Eesti tüdrukud üsna kiiresti.

Nende vanused, nagu selgus, jäid pildistamise ajal 13 ja 18 eluaasta vahele - seega oli tegemist alaealistega.

Prokurör Lea Pähkli sõnul oli Andrei sellest teadlik: "Ta tunnistas end kohe süüdi ning oli igati koostöövalmis. Tunnistuste andmisel põhjendas ta oma käitumist depressiooniga, ent ta ütles siiski, et sai tõesti piltide eest honorari Rootsi pornoajakirjadelt. Seda, et see oli tema elatusviis, pensionile lisa teenimine, sellega ei tahtnud ta nõustuda."

Seda, et nad on Andreile piltide jaoks poseerinud, kinnitasid hiljem ka kaheksa tüdrukut, kes äsja lihtmenetluse käigus lahenduse saanud kriminaalasja jaoks tunnistusi andsid.

Kas tüdrukuid võis olla veelgi enam, ei ole täpselt teada. Prokurör Pähkli sõnul ei pildistanud Andrei Eestis ainult alaealisi, vaid ka täiskasvanud mehi ning naisi, ent täiskasvanutest pornograafiliste piltide tegemine ei ole Eestis karistatav.

Möödunud nädala lõpus karistatigi meest lihtmenetluse käigus kuue kuu ja 22 päeva pikkuse vangistusega. Et ta oli juba oktoobrist vahi all, on ta karistus tänaseks ära kandnud.

Maksimaalne karistus alaealise erootilises või pornograafilises situatsioonis kujutava teose või selle koopia valmistamise eest on Eestis üks aasta vangistust.

Kuidas tüdrukud leiti?

Esimesed käigud tegi keskharidusega ning rootsi keelt emakeelena kõnelev Andrei Eestisse juba aastal 2000.

Prokuröri sõnul sõlmis ta esimesed tutvused tänaval, kutsudes tüdrukuid otse endaga hotelli kaasa. Ta pakkus tüdrukutele poseerimise eest 250-500 krooni. Edasi tekkisid kontaktid juba tuttavate tüdrukute kaudu ning mees hakkas Eestis käima üsna sageli.

"Kuna kõik neist tüdrukutest on pärit vähekindlustatud peredest, siis võisid nad nõustuda poseerima raha pärast. Aga neid ei sunnitud selleks," kommenteeris Pähkel.

"Ühes ja samas Tallinna hotellis hoidis Andrei ka oma kotti "pildistamise abivahenditega", seda ta üle piiri edasi-tagasi ei kandnud."

Hotellitoas pakkus Andrei tüdrukutele šampust ja - välja arvatud üks kord eeluurimise käigus kindlaks tegemata kohas Koplis - viis ta oma pildistamised läbi alati hotellis.

Süüdistuse kohaselt käis ta alates suvest 2000 kuni suveni 2004 siinseid alaealisi pildistamas kokku üheteistkümnel korral.

"Ilmselt ostis ta tüdrukutele ka kingitusi - riided ja lõhnaõlisid. Osad tüdrukud armusid temasse ära. Mõne tüdrukuga kohtus ta mitmeid kordi," sedastab prokurör.

Elatus honorarist

Kuna tüdrukud olid alaealised, siis osade tüdrukute puhul ootasid pildid Andrei Rootsi kodus paar aastat, enne kui ta need pornoajakirjadele edasi saatis - et tüdruk oleks avaldamise hetkeks täisealine.

"Millistes ajakirjades pildid täpselt avaldati, me ei tea ja antud asjas ei ole see ka oluline," ütles Pähkel.

Tema sõnul sai Andrei ühe tüdruku pildi või pildiseeria vahendamise eest ajakirjadele tasu 1000-2000 Rootsi krooni (u 1700-3400 Eesti krooni).

Tegelikult ei ole see Andreile esimene kord - alaealistest pornopiltide tegemise eest on ta Rootsis juba varem karistatud. Selleks ajaks, kui ta Eestisse tüdrukuid pildistama jõudis, oli ta Rootsis oma karistuse juba ära kandnud.

10 korda Tallinnas, korra Haapsalus

Viie aasta jooksul käis Andrei Eestis vähemalt 11. korral:

1. 2000. aasta suvel pildistas Tallinnas kolmel erineval päeval Veronikat (s. 1982; tüdrukute nimed on nende anonüümsuse huvides muudetud).

2. 2001.aasta suvel pildistas Tallinna hotellis kahel erineval päeval Kristelit (s. 1986).

3. 2001. aasta suvest kuni 2002. aasta kevadeni pildistas Tallinna hotellis kolmel erineval päeval Veerat (s. 1987).

4. 2001. aasta suvel pildistas Tallinna hotelliss Viktoriat (s. 1985).

5. 2002. aasta kevadel pildistas Tallinna hotellis Allat (s. 1988)

6. 2002. aasta juunis pildistas Haapsalu hotellis kolmel erineval päeval Lidiat (s. 1986).

7. 2002.aasta juulis pildistas Tallinna hotellis kahel erineval päeval Annat (s. 1986)

8. 2002.aasta septembrist kuni 2003. aasta sügiseni pildistas Tallinna hotellis üheksal erineval päeval taas Annat (s. 1986).

9. 2002. aasta sügisest kuni 2003. aasta kevadeni pildistas Tallinna hotellis kolmel erineval päeval taas Veronikat (s. 1986).

10. 2002. aasta detsembrist kuni 2004. aasta suveni pildistas Tallinna hotellis neljal erineval päeval ning kindlaks tegemata kuupäeval ja ajal Kopli linnaosas taas Veerat (s. 1987).

11. 2003. aasta mais pildistas kindlaks tegemata ajal Tallinna hotellis Miinat (s. 1986).

Lasteahistajad otsivad album.ee-st ohvreid 

Eestis pole lasteporno juhtumid kahjuks sugugi haruldased. Praegune Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Triin Bergmann kirjeldab kahte konkreetset juhtumit viimasest ajast:

* "Ühel juhul tegi kaheksa-aastane tütarlaps endast erootilisi pilte ja riputas need album.ee-sse üles. Umbes 18aastane noormees nägi neid pilte ja võttis tüdrukuga meili teel ühendust. Vastastikused meilid olid seksuaalse sisuga, tüdruk saatis noormehe palvel talle endast erootilisi pilte, noormees onaneeris veebikaamera ees ja palus seda teha ka tüdrukul. Õnneks tütarlaps seda teha ei jõudnud, kuna vanemad said loole jälile. Noormees oli muidu väga korralik, elas tagantjärele toimunut raskelt üle. Ka noormehe vanemad olid juhtunust šokeeritud, sest millegi sellise toimepanemise eest nad ei olnud osanud oma last hoiatada. Noormees mõisteti süüdi ning karistuseks oli kolm kuud vangistust 18kuulise katseajaga (KarS § 178 lg 1 ja 179 lg 1; samuti maksimum üks aasta).

Kuigi antud juhul oli tegemist noormehega, kes lihtsalt nooruse rumalusest teo toime pani, siis lugu oleks kindlasti õpetuseks lapsevanematele, kelle järglased rate.ee-s või album.ee-s seiklevad, sest kahjuks on nende lehekülgede klientideks ka väga paljud pedofiilid. Samuti ei ole vanem põlvkond kindlasti midagi kuulnud "netikast" ehk siis seksist veebikaamerate vahendusel. Mõnes mõttes paistab turvaseksi moodi olevat, aga paraku võib sellisel viisil ühel pool olla laps ja teisel pool täiskasvanu, mis kindlasti ei mõju lapse psüühilisele ja seksuaalsele arengule positiivselt. Ehk teisisõnu võiks lapsevanemad huvi tunda, milliseid lehekülgi nende lapsed külastavad ja milliste inimestega nad arvuti vahendusel suhtlevad."

* "Teise juhtumi puhul oli tegemist umbes 30aastase Vene rahvusest mehega, kes kopeeris arvuti kõvakettalt CD-plaadile nooremaid kui 14aastaseid erootilistes ja pornograafilistes situatsioonides kujutavaid pilte (tegemist oli mitte Eestis, vaid peamiselt arengumaades tehtud fotodega ja nende hulgas oli ka lausa imikute pilte). Tegevust põhjendas ta kliendile mingi kodulehekülje valmistamisega. Isik ise pilte ei valmistanud, ta oli kriminaalkorras karistamata, karistuseks sai ta 12 000 krooni (KarS § 178 lg 1 järgi, maksimum on 25 000 krooni või kuni üks aasta vangistust). Enamus inimesi ei tea, et kriminaalkorras karistatav on ka lihtsalt kusagilt pornoleheküljelt alaealiste piltide endale arvutisse alla tõmbamine ja oma arvutis hoidmine, teistele edasisaatmine jms.

Kuidas tehakse kindlaks, et tegemist on alla 14aastaste isikutega? Paljude välismaal valmistatud fotodel olevad isikud ja fotode valmistamise aeg on tuvastatud ja andmed on olemas rahvusvahelistes andmebaasides. Lisaks määratakse ka vanuse kindlakstegemiseks ekspertiise. Antud juhul tunnistas süüdistatav end süüdi.

Süüdimõistmiseks piisab ka ainult ühest alla 14aastase pildist."

Artikkel ilmus 26.mail 2005