Foto: Andres Putting

Merko juhi sõnul on prokuratuur menetlustaktikas kasutanud ära kõiki võimalusi, et kohtualused ilma kohtuta süüdi mõista. Annuse arvates on kogu maadevahetuse protsessi vältel osalisi rahaliselt ja ajaliselt kurnatud, prokuratuur on salatsenud ja tõendeid viimse hetkeni varjanud ning levitatud on ka valeväiteid. “Maade vahetamine ei olnud kallim ja maid ei vahetatud kesklinnast maale. Tegelikult vahetati maad samaväärsete maade vastu ning seda turuhinnaga, seda on tõestanud paljud eksperdid,” rääkis Annus.

Kamikaze pubi vestlus oli seotud tuulikutega

Selgitades kurikuulsat ja ka ajakirjanduses kajastatud Kamikaze pubis toimunud vestlust, rääkis Annus, et nad rääkisid seal muuhulgas tegelikult Reiljani võimalusest investeerida Merko ehituse projekti ning Annuse soovist vahetada enda kodu lähedal olevad maid vältimaks sinna tuulikute püstitamist. “Uuringud on selgitanud, et näiteks Saksamaal on kõik piirkonnad, kuhu tuulegeneraatoreid ehitatakse, oma elanikkonna kaotanud. Kuna Virtsu on tuulegeneraatoreid täis siis on vaid aja küsimus kumb jõuab ennem ära minna, kas pangaautomaat või inimesed,” selgitas Annus oma vastumeelsust tuulikute suhtes.

Nimelt oli riigil plaan paigaldada Annuse maja lähedale Keibu lahe äärde 27 tuulegeneraatorit. Selle vältimiseks püüdis Annus enda sõnul saada Reiljaniga kokkuleppele vahetamaks selle maa mõne Merko ehitusele kuuluva samaväärse maa vastu. “Tahtsin vältida tuulikute ehitamist, et Eesti inimeste käest ei aktsepteeritaks topeltraha energia eest ega keegi ei ehitaks generaatoreid mu maja ette,” lisas Annus.

Samuti ei vasta mehe väitel tõele prokuratuuri süüdistused, et pubis vesteldi Villu Reiljanile mingist firmast osa andmist. Annuse väitel soovis Reiljan hoopis Merko tütarfirmasse AS E.L.L. Kinnisvara investeerida. ”See, kes E.L.L.-i 2000. aastal pani 100 krooni sai sealt 2011. aastal tagasi 600 ja kes panustas samapalju Merko ehitusse, see sai tagasi 1000 krooni. Seega ei ole midagi imestada, et Reiljan sinna investeerida tahtis,” rääkis Annus.

Riigile saamata tulu 100 miljonit krooni

Annuse sõnul väärib prokuröride esitatud kohturepliikidest äramärkimist vaid ainult süüdistaja väide, et kaitsealuste õigusabikulud olid liiga suured. “Tegelikult on peale kohtusaaga algust Merkole ära öeldud mitmeid suuri lepinguid Lätis ja Leedus ning sellega on tehtud riigile saamata maksude näol kahju umbes 100 miljoni krooni ringis. Ja teie räägite siin veel mingisugustest õigusabikuludest!” oli Annus imestunud.

Lisaks kritiseeris Merko juht prokuratuuride menetlustaktikat. ”Advokaadid on prokuröridega võrreldes nagu kirikuõpetajad! Tõendid seoti süüdistustega alles kohtuvaidluses. Ja sellel on vaid üks põhjus. Kuna tõendid saab esitada varasemalt siis ei seota süüdistust tõenditega alles enne lõpuperioodi. Sellega luuakse aga olukord, kus kaitsjad peavad ennustavalt üle kuulama tunnistajaid ja koguma ümberlükkavaid tõendeid, mida võib ehk kunagi vaja minna,” ütles Annus ning väljendas imestust sellise olukorra üle. 

Merko juht ei olnud oma lõppsõnas rahul ka kapo tööga. “Räägin kapost lühidalt, pikemalt ei julge. Minu teada töötab kapos umbes 400 inimest ja 70 inimest kuulub “tipa-tapa” üksuse tegevusse, ehk nemad tegelevad jälitustegevusega. Kui pronksiööl tegelesid neist 70-st suurem osa eeldatavasti rahvaliitlaste jälgimisega, siis ma väga loodan, et tõelised kurjategijad karistamatult ei pääsenud (…) Sedasama loodan ka praegu, kui kapo on hõivatud Keskerakonnaga, et ükski kurikael ei viiks midagi hullemat täide,” sõnas Annus.  

Suurfirma Merko ehituse juhi Annuse sõnul on maadevahetuse protsessiga hävitatud sisuliselt Merko ehituse ning tema, kui Merko juhi maine. Mehe sõnul on tegeletud pseudovaenlaste püüdmisega, samal ajal kui riigi tegelikud vaenlased on unarusse jäetud. “Tegeletud on igasuguste elamislubade ja kahtlaste annetuste uurimisega, aga sellest kaugemale ei näe keegi,” rääkis Annus. “Miks peavad reapolitseinikud olema ausad, kui siseminister valetab? Miks on Annuse erakirjade avaldamine eetiline, samal ajal kui teiste erakirjade võtmist taunitakse? Miks reageerib president alles nüüd erakirjade küsimata avaldamisele?” küsib Annus lõpetuseks. 

Süüdistus

Maadevahetuse protsessi raames on kohtu all kunagine keskkonnaminister ja rahvaliitlaste eksjuht Villu Reiljan, keskerakondlasest parlamendisaadik ja endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo, firma TSM juht Einar Vettus, Merko Ehituse suuromanik Toomas Annus, maa-ameti eksjuht Kalev Kangur, Saarte Investeeringute juht Tullio Liblik ning IRLi Tartu piirkonna juhatuse endine liige ja Tartu endine linnavolinik Tarmo Pedjasaar ning juriidiliste isikutena AS Järvevana ja AS E.L.L. Kinnisvara.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi korraldasid Villu Reiljan keskkonnaministrina ja Kalev Kangur maa-ameti juhina, et Toomas Annuse ja tema firma Merko Ehitus ning Tullio Libliku, Einar Vettuse ja Tarmo Pedjasaare loodusobjektidega maatükkide vahetused sujuksid ning oleksid majanduslikult kasulikud.

Ester Tuiksood süüdistab prokuratuur selles, et ta võttis 2006. aastal põllumajandusministrina altkäemaksu Annuselt, vastutasuna soosis aga Annuse firmasid Merko Ehitust ja AS-i E.L.L. Kinnisvara põllumajandusministeeriumile uute rendipindade otsimisel.

Prokuratuur on nõudnud kohtualustele reaalset vangistust.


Link kopeeritud!