ajaleht.ekspress.ee
Hiljuti esitati kuriteokahtlustus järjekordsele tublile töötajale – ühe Lõuna-Eesti piirivalvekordoni ülemale. Tänaseks eraellu suundunud meest kahtlustatakse alaealistest tehtud erootilise sisuga fotode omamises. Ekspressi andmetel leiti pilte nii mehe kodu- kui ka tööl asunud isiklikust arvutist ning “kollektsioon” olevat ulatuslik. Hetkel käib uurimine, mis muuhulgas tähendab seda, et sisekontrolli ametnikud peavad läbi vaatama kõik kahtlustatava arvutitest ja andmekandjatelt leitud pildid ning iga fotot eraldi hinnates võtma seisukoha, kas pildil on lapseealine, alaealine või täisealine. Alles seejärel saab otsustada, kas kriminaalasja on võimalik kohtusse saata. Seesuguseid spetsiifilisi asjaolusid arvestades jätab Ekspress avaldamata kahtlustatava nime ja teenistuskoha. Lõuna ringkonnaprokuratuur keeldub mis tahes kommentaaridest. “Andmed süüteo toimepanemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist on delikaatsed isikuandmed. Seetõttu ei ole prokuratuuril võimalik vastata päringutele, millega identifitseeritakse kuriteos kahtlustatav,” teatas pressinõunik Kristina Kostina. Prefekt Tarmo Kohv nentis samuti, et tegemist on väga tõsise kahtlusega, kuid uurimise praeguses ehk algstaadiumis on info ja hinnangute andmine ennatlik. Kohv on oma kolmeaastase ametiaja jooksul pidanud liigagi tihti kommenteerima alluvate vahelejäämisi, teisisõnu – tunnustama sisekontrolli ja kaitsepolitsei head tööd. Loe Ekspressi tasulisest versioonis, mis "pahanduste prefektuuri" töömail viimastel aastatel juhtunud on.
Avalehele
55 Kommentaari
Loe veel: