Kesksuvine hommik
Pärnu maan­tee umbses kohtumajas. Kuum suvepäike kütab
istungisaali numbriga 236. Pole kahtlust, et parema meelega viibiksid saali
kogunenud sel hommikul kusagil mujal.

Arutatakse 17. juunist vahi all viibinud Arunas Mickeviciuse saatust, keda
kahtlustatakse suure koguse amfetamiini käitlemises ja padrunite
ebaseaduslikus käitlemises.

Vandeadvokaat Rein Kiviloo leiab, et Mickeviciuse vahi all hoidmine pole
põhjendatud. Mehel on kodus pisipere, kes vajab hoolt ja
ülalpidamist, kuid tema naisel on käsi kipsis.

Selliseid, pealtnäha igavaid narkoasju arutab kohus iga nädal.
Kuid Eestis pole sadu Arunaseid, ja veel harvemini kannavad nad perekonnanime
Mickevicius.

Üht neist teatakse hästi. See on Pranas Mickevicius, kunagine
Kalevi korvpallimeeskonna füüsilise ettevalmistuse treener ning
hilisem edukas ettevõtja. Ta korraldas Muugal Vene väetise
transiiti üle ilma. Lisaks on ta on Leedu korvpallilegendi Arvydas
Sabonise sõber ning paljude eesti rikaste ja mõjukate inimeste
hea tuttav. Viimasel ajal elab ta põhiliselt Hispaania
lõunarannikul.

Kümmekond aastat tagasi kirjutas seltskonnaajakirjandus Pranas
Mickeviciuse ennekuulmatult uhketest pulmadest Sitsiilias, kus osales
märkimisväärne osa Eesti ärieliidist. Külalised
lennutati kohale ekstra seks puhuks tellitud tšarterlennuga. Pruudi
tõi altari ette Eesti naftatransiidiäri kõige kõvem
mees Aadu Luukas.

Mõned päevad pärast pulmi sai Ekspress vihje, et pulmad
toimusid võõrsil seetõttu, et seal saaks osaleda ka
peigmehe täiskasvanud poeg Arunas, kes on tagaotsitav.

1994. aasta augustiööl viisid Arunas Mickevicius ja kaks
kaasosalist Mustamäel Ehitajate tee kortermajas asunud sauna kaks
alaealist tütarlast. Seal, ähvardades neiud tappa ning kasutades
psüühilist vägivalda, toimus grupiviisiline vägistamine.

Kohtuotsuse kohaselt rahuldasid kolm noormeest kahe alaealise suhtes
ebaloomulikul viisil oma sugulist kirge. Sooritati räige kuritegu. Kohtud
arutasid asja pikalt. 1997. aasta talvel otsustas riigikohus, et kõik
kolm kohtualust on süüdi ja peavad vangi minema.

Mickevicius ei tahtnud neljaks aastaks kinni minna, vaid kadus Eestist
teadmata suunas.

Kui Ekspress kümme aastat tagasi vanemalt Mickeviciuselt küsis,
kas vastab tõele, et pulmad toimusid võõrsil vaid
seetõttu, et seal saaks osaleda karistuse eest põgenev poeg,
vastas ärimees, et a) poeg pulmas ei osalenud; b) isa ei tea, kus poeg on
ja c) poja süüdimõistmine oli suur bluff, mis kunagi kindlasti
ümber lükatakse.

Pole teada, millega Arunas Mickevicius kogu järgmise kümnendi
vältel tegeles ja kus end peitis. Tõsiasi on aga see, et 2007.
aasta 18. detsembril jooksis ta Ikla piiripunktis korrakaitsjatele ise
sülle. Järgmise öö veetis ta juba Tallinna vangla
kongis.

Kohe esitas tema kaitsja Helmeri Indela Harju maakohtule taotluse mehe
vabastamiseks. Põhjus? Mickevicius pandi karistust kandma liiga
hilja.

Mickevicius pani kuriteo toime ajal, mil kehtis veel vana kriminaalkoodeks.
See sätestas, et süüdimõistvat kohtuotsust ei
pöörata täitmisele, kui selle tegemisest on möödunud
kümme aastat. Kui Mickevicius tabati, oli otsuse tegemisest
möödunud 11 aastat, 5 kuud ja 13 päeva.

Maakohus jättis taotluse Mickevicius vabastada rahuldamata, otsustades,
et tema suhtes tehtud kohtuotsuse täitmise aegumine peatus, kui ta hakkas
karistuse kandmisest kõrvale hoidma.

Lõpuks esitas Eesti advokaatide raskekahur Leonid Glikman kaebuse
riigikohtule. Ta väitis, et Eesti riik on rikkunud Mickeviciusele
põhiseadusega ettenähtud õigust vabadusele ja viibimisele
oma kohtuasja arutamise juures.

Kuidagi polevat tõestatud, et Mickevicius karistuse kandmisest
kõrvale hoidis: “Loobumine kohtuotsuse vabatahtlikust
täitmisest ei anna alust väita, et isik hoiaks karistuse kandmisest
kõrvale, sest süüdimõistetu võib selle
jätta ka sundtäitmise hooleks.”

Riigikohus on asunud seisukohale, et aegumise küsimuses tuleb
süüdistatava suhtes kohaldada leebeimat seadust, ning sellest
lähtuti ka leedulase juhtumi puhul.

Riigikohus otsustas, et Mickeviciuse kinnipidamise hetkeks oli tema suhtes
tehtud kohtuotsuse täitmiseks ettenähtud ajalimiit ületatud. 16.
mail 2008 tühistas riigikohus varasemad kohtumäärused, millega
Mickevicius vangi jäeti, ja andis käsu ta viivitamatult vabastada.

Riigikohtu hinnangul oli Mickevicius alusetult vangis istunud 151
päeva. Nagu teistel isikutel, kellelt riik on ülekohtuselt vabaduse
võtnud, oli ka Mickeviciusel õigus taotleda hüvitist.

Selle raha kasseeris ta kenasti sisse – 2008 kandis
rahandusministeerium tema pangaarvele 160 000 krooni. Kuigi Mickevicius oli ja
on kohtuotsusega vägistajaks tunnistatud, oli tal raha saamiseks
täielik õigus.

Sel suvel on Arunas Mickevicius suure narkoäri kahtlustusega uuesti
supi sees. 6. juulil ei tulnud Tallinna ringkonnakohus talle enam vastu.
Mickevicius jääb esialgu kuni kuueks kuuks trellide taha.