logo

Väljaspool Eestit ei saa kuulata Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 2, Raadio 4 ja Raadio Tallinna. Lisaks ei ole võimalik väljaspool Eesti territooriumi vaadata ka portaalide uudised.err.ee, novosti.err.ee ja sport.err.ee videoid ja otseülekandeid.

"Sellest on küll äärmiselt kahju. Praegu maailmas palju kriitilist toimumas, millega väga sooviks Vikerraadio ja AK vahendusel kursis olla," kirjutab üks kommentaator kanadaeestlaste saidil Eesti Elu. Teine lisab: "Eesti sportlased on meilt kardina taha peidetud. Vanasti oli kardin rauast. Nüüd on digitaalne!"

ERR teatab, et piirangute põhjuseks on Rahvusvahelise Olümpiakomitee, Beijing organiseerimiskomitee ja EBU vahel sõlmitud leping Beijing 2008 õiguste kasutamiseks EBU territooriumil. Selle kohaselt on ERR-il muu hulgas kohustus tagada, et ligipääs kogu olümpia video- ja audiomaterjalile piirduks vaid Eesti Vabariigi territooriumiga. Kuna tehniliselt pole võimalik piirata ainult olümpiaga seotud programmi, ei saa kuulata ka muid raadioprogrammide saateid sel perioodil.

Tuntud blogija Larko on samuti ERRi peale vihane: "Esiteks, kas Rootsi Raadio mitte ei olegi EBU liikmesorganisatsioon ja kas Rootsi ja Soome (kus mina praegu asun) ei olegi EBU territooriumil? Ma nimelt praegugi kuulan Rootsi Raadio olümpiasaadet ja seda otse, mitte järele. Või on rootslased ehk endale soodsama erilepingu läbi rääkinud? Kui on erilepinguga tegemist, kui kalliks oleks sellise sõlmimine Rahvusringhäälingule läinud? Kui suur osa oleks see olnud kogu olümpiaprojekti eelarvest? Ja kuidas ei ole võimalik olümpiamängudega mitte seonduvaid saateid kas või järelekuulatavaks veebis üles panna? Ja kuidas ikkagi Rootsi Televisioonil õnnestub olümpiasaated blokeerida, ent samas muule materjalile nii otsestriimingus kui ka järelevaatamiseks juurdepääs lubada?"

Loodame neile küsimustele ERR-lt vastuse saada. ERR on ainus Eesti veebikeskkond, kellel on õigused OMi video- ja audiomaterjali avaldada.

ERRi teade:

ERR-il on kohustus muu hulgas tagada, et ligipääs kogu olümpia video- ja audiomaterjalile piirduks vaid Eesti Vabariigi territooriumiga. Tehniliselt ei ole võimalik piirata ainult olümpiaga seotud programmi, seetõttu ei saa kuulata ka muid raadioprogrammide saateid sel perioodil. Lisaks ei ole võimalik väljaspool Eesti territooriumi vaadata ka portaalide uudised.err.ee, novosti.err.ee ja sport.err.ee videoid ja otseülekandeid. Kuna me oleme ainus Eesti veebikeskkond, kellel on õigused video- ja audiomaterjali avaladada, siis seisime valiku ees, kas mitte OM-i materjale panna, asuda näiteks Aktuaalse Kaamera saateid jms veebi jaoks lõikuma (OM-i materjal välja) või panna geoblokeering ajutiselt peale kogu videomaterjalile. Otsustasime olümpiamaterjalide kasuks, hiljem on taas kõik järelkuulatavad- ja vaadatavad materjalid ka mujal kättesaadavad.