Asari mainis, et USA võtab endale pagulaste koorekihi. Euroopa Liidule jäävad ülejäänud. Scanpix

Äsja siseministeeriumi avalikustatud uuring “Rahvusvahelise kaitse saajate ümberasustamise ja -paigutamise programmides osalemise võimalikud riskid Eesti sisejulgeolekule” näitab, et pagulaste sissetoomisega on seotud rohkelt hädaohte.

“Oleme püüdnud kaardistada nii palju ohte, kui oskame,” ütles siseminister Hanno Pevkur Ekspressile.

Uurimistööst selgub, et paljud riigid on selgesõnaliselt märkinud pagulaste ohtu riigi julgeolekule (Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Soome, Norra, Rumeenia), avalikule korrale (Soome, Belgia, Holland, Taani, Tšehhi, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia) ja rahva tervisele (Iirimaa, Taani, Tšehhi, Soome, Rumeenia).

Mitu riiki (Austria, Belgia, Tšehhi, Soome, Saksamaa, Ühendkuningriigid, Norra) kasutavad pagulaste vastuvõtmisel julgeolekuasutuste abi.

Näiteks Taani keeldus mullu vastu võtmast 104 inimest (30 protsenti taotlejatest). Seal läbivad kõik ümberasustamise programmis osalevad pagulased Taani välisluure ja mõnede riikide kodanikud ka kaitsepolitsei täiendava kontrolli.
Avalehele
83 Kommentaari
Loe veel: