Jaak Lippmaa Vallo Kruuser / Eesti Ekspress

Nõukogu kutsus juhatusest tagasi Jaak Lippmaa. Ametisse jäi juhatuse esimees Marek-Andres Kauts, kelle rahakulutusi lubas nõukogu uurida. Sihtasutusest on viimasel ajal lahkunud ka laias laastus pooled töötajad.

Jaak ja tema isa Endel Lippmaa on viimased 20 aastat esindanud Eestit rahvusvahelise internetidomeene haldava organisatsiooni ICANN juures. Seda võib võrrelda olukorraga, kus Eesti riiki esindaks ÜRO juures eraisikud.

Pärast Eesti Interneti Sihtasutuse loomist oodati, et Lippmaad annavad oma vastutuse sellele üle ehk nõustuvad redelegeerimisega.

Tagasikutsumise ametlik põhjus tundus olevat sõnastatud nii, nagu oleksite teinud avalduse ICANNile redelegeerimise peatamiseks...

Ma ei teinud avaldust redelegeerimise peatamiseks. Selleks, et võtta redelegeerimine ICANNi juures menetlusse, saadetakse kiri, millele minul ja Endel Lippmaal tuleb vastata. Sellist kirja ei ole tulnud, seega ei ole ma saanud sellele küsimusele eitavalt vastata.

ICANN on väga hästi informeeritud sellest, mis Eestis toimub. Asuda redelegeerima olukorras, kus avalikkuses on teravat kriitikat asutuse töö kohta, oleks teadliku valeinformatsiooni esitamine ICANNile.

Kas Juhan Partsi määratud sihtasutuse nõukogu pani teid valiku ette: valetate ICANNile või jääte tööst ilma?

Ühegi valiku ette mind ei pandud, mind hoiti sellest infost täielikult eemal. Otsus tehti tagaselja.

Kogu see tegevus jätab kiirustamise mulje.

Milleks kiirustada?

Ei oska öelda. Ehk annab sellele vihje [sihtasutuse nõukogu esimehe] Maria Värtoni lahkumine majandusministeeriumist (omal soovil – A. A.).

Miks ta lahkus kohe pärast teie tagasikutsumist?

Kui nende kahe sündmuse vahel oli seos, siis näitab see telgitaguseid mänge, mis kindlasti ei täida internetikasutajate huve.

Tagasikutsumist põhjendati ka huvide konfliktiga. Kas teil oli huvide konflikt?

Minu seisukohast vaadates mitte. Ma ei näe, milles see peaks seisnema. Minu ülesanne sihtasutuses oli seista selle eest, et internetireeglid oleks täidetud, ja sama ülesanne on ka ICANNis.

Kas või millistel tingimustel saab redelegeerimine toimuda?

Täiesti sõltumata meie isikutest on enam kui kindel, et ICANN järgib väga täpselt iseenda kehtestatud reeglite täitmist – nõutakse huvigruppide kaasatust, kogukonna toetust ja tehnilist pädevust. Redelegeerimine toimub, kui tingimused on täidetud.

Kas redelegeerimine on üldse võimalik ilma teie ja Endel Lippmaa kui kontaktisikute nõusolekuta?

Ei ole. Reeglid ütlevad väga selgelt, et sellisel üleminekul peab olema kõigi osapoolte, ka seniste administraatorite nõusolek.

Kas sellest saab mööda minna, kui Teie vastu algatataks kriminaalasi?

Ei saa. Saaks vaid siis, kui me pole kättesaadavad või oleksime raskel viisil rikkunud ICANNi reegleid. Kui minu vastu ka mingi asi algatatakse, ei puutu see asjasse. Ning pealegi on tegemist kahe administraatoriga.

Mida arvate sihtasutuse tulevikust?

Sellisel viisil ei saa edasi toimida, et majandusministeerium üritab kaaperdada sihtasutuse, mis on asutatud public-private partnership’i vormis ja peaks esindama kogu interneti avalikkust.