Kunstiakadeemia pakub kahe naabermaja omanikele valuraha, sest kavandatav 16korruseline õppehoone varjutaks paljude korterite eest päikesevalguse.
Gonsiori 8 korteriühistu esimehe Ahti Kurmi sõnul kaotaks nende maja neljakümnest korteriomanikust valgust pooled. Mõned elanikud on hüvitisega nõus, teised aga mitte.

Samuti riivab uue hoone ehitus Tartu mnt 7 asuvat kortermaja, mis kuulub 80aastasele ­Ester Palmile. Akadeemia tellitud arvutuste kohaselt kahaneks naise maja insolatsioon kokku üksteist minutit. Et sellist ebamugavust heastada, soovis kunstiakadeemia haldus- ja finantsdirektor Andri Simo maksta 135 000 krooni valuraha.

Vanaproua Palm lükkas raha tagasi. Ka tõrjus ta Simo idee katuseakende rajamisest, kuna see tooks kaasa kogu maja katuse kandekonstruktsiooni ümberehitamise.

Naine tegi Simole hoopis ettepaneku ehitada uus kunstiakadeemia kinnistu teise nurka, nii et see teda ei segaks.

Asukoha muutmine ei sobi aga akadeemia plaanidega, mis näevad ette õppehoone juurde esindusliku väljaku rajamist.

Kunstiakadeemia asukoha nihutamise vastu on ka kõrvalasuva City Plaza büroohoone omanikud. City Plaza kõrgematelt korrustelt avaneb väga hea vaade merele ja vanalinnale.

City Plaza juhatuse liikme Angel Andla hinnangul kahandaks vaate täisehitamine oluliselt nende kinnisvara väärtust ning lööks üüri­hinnad alla.

Nördinud vanaproua ja temaga samal meelel olevad Gonsiori 8 korteriomanikud süüdistavad kunstiakadeemiat 2001. aastal sõlmitud kokkuleppe rikkumises. Selle kohaselt pidi krundile tulema vaid üks kuni 23korruseline kõrghoone, milleks on City Plaza. Kunstiakadeemia uus hoone aga pidi tulema kõigest üheksakorruseline.

Ahti Kurmi sõnul pole tema maja rahval mitte midagi põhimõttelist uue kunstiakadeemia ehitamise vastu: “Ehitagu, jumala eest, ehitagu! Aga meie majast natuke kaugemale, palun!”

Kunstiakadeemiat esindav kinnisvara­ärimees Üllar Hinno keeldus kommentaaridest ning haldus- ja finantsdirektor Andri Simo polnud Eks­pressile kättesaadav.