Foto: Siim Lõvi

Kutsed laupäevasele kongressile Tartus saatis Res Publica kontor parteilastele juba ammu. Sel paberil kinnitab peaminister Parts: "Üldkogu on koht, kus kõik Res Publica liikmed saavad otsustada." Pühapäeval saatis riigilt palka saav peaministri sisenõunik Ott Lumi aga laiali e-kirjad kitsama ringi kaasvõitlejatele sellest, kuidas saada kätte õiged otsused.

Meetod on üldjoontes järgmine. Enne kongressi tuleb teha parteiliikmete seas suurejooneline telefonimüügikampaania. Helistajad on a) usaldusväärsed respublikaanid, b) kutselised telefonimüüjad (mis firmast, seda Lumi ei ütle).

Paketti müüa ühtsena

Läbi kõnetraadi pähemääritav kaup on Parts esimeheks - kuid mitte ainult. Toote lahutamatu osa on partei juhtkonna lemmikute tõus kõigile valitavatele kohtadele.

Nõukogude ajal müüdi aegajalt ettevõtete puhvetites toidupakke, mida rahvas nimetas Brežnevi pakikesteks. Seal oli näiteks kilo viinereid, kalakonserv ja kott tangu. Kui tahtsid viinereid (aga need olid defitsiit!), pidid vägisi ostma ka konservi.

Nüüd müüb Partsi nõunik Lumi oma ülemuse tagasivalimist ühes kotis "meie meeskonna" aseesimeestega. Need on haridusminister Toivo Maimets ja Riigikogu Res Publica fraktsiooni esimees Taavi Veskimägi. Teised aseesimehe kohale esitatud kandidaadid - Riigikogu liige Jaanus Rahumägi, filoloog Berk Vaherja firmajuht Ege Hirv pole Stenbocki majas niivõrd soositud. Sellepärast ei kuule Lumi usaldusalustelt kõne saavad respublikaanid (neid peab igal helistajal olema vähemalt 25) telefonis ühtki sõna nende kasuks. Seda muidugi juhul, kui erakondlik "müügiagent" järgib juhiseid telefonikõne sisu kohta täpselt.

Kongressieelsete telefoniagentide instruktaaž on nii detailne, nagu oleks teisel pool toru otsas pururikas Ameerika pensionär, kes kuidagi ei taha endale neljandat muruniitjat. Kõigepealt tuleb uurida, kas parteikaaslane Tartusse kongressile tuleb. Kui "ohver" vastu punnib, tuleb muu hulgas rääkida, et see on erakordne võimalus ja (maapiirkondades) seda, et praegune juhatus on liiga Tallinna-keskne. "Rõhutada tuleb, et meie piirkond peab saama esindatud eestseisuses kui ühes tähtsamas juhtorganis," seisab instruktsioonis.

Väga konkreetseks läheb asi siis, kui müügiagent jõuab põhiteemani - keda valida. Ei mingit kahtlust, valima peab Juhan Partsi meeskonda. Õiged juhatuse kandidaadid on järgmised: sotsiaalminister Marko Pomerants, Urvaste vallavanem Kurmet Müürsepp, riigikogulased Andres JalakAnts Pauls ja Henn Pärn,noorteorganisatsiooni Juventus esimees Relika Alliksaar, Puru haigla ülemõde Erika Kruup, Põltsamaa Felixi turundusjuht Anti Orav ja rahandusminister Tõnis Palts.

Loetelu hõlmab üheksa nime, sest igal parteilasel on laupäeval juhatuse valimistel pruukida üheksa häält. Kokku valitakse eestseisusesse aga 17 liiget, ning kandidaate on 23. "Partsi meeskonda" ei kuulu Stenbocki majast väljunud instruktsiooni järgi näiteks Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ega Riigikogu liige, Res Publica Tallinna piirkonna esimees Sven Sester. Lisaks on "omad" välja valitud ka Res Publica revisjonitoimkonda ja aukohtusse.

Kampaania mootor pole kartus, et keegi kukutab Partsi. Pigem tunneb Stenbocki tiim muret, kas kevadel autoga kihutanud justiitsminister Ken-Marti Vaher ja maksuameti küüsis vaevelnud rahandusminister Tõnis Palts ikka pälvivad erakonna usalduse. Nimelt toimub esimest korda Eesti ajaloos ühel parteikongressil erakonna ministrite tegevuse suhtes salajane usaldushääletus. Kes vajalikku toetust ei saa, peab "uue poliitika" reeglite järgi ametist lahkuma.

Telefonikampaania tabelit peab rahandusminister Paltsi nõunik Anneli Entson. Viimase sõnul on arvepidamine vajalik, et "mõni tubli inimene ei saaks kõnet viielt sõbralt". Entson kinnitab Ekspressile: "Tõnis Palts ei saa mõistagi hõivatuse tõttu ise helistada, vaid kasutab oma isiklikke abilisi. Kõnede eest maksab Palts." Lisaks saatis rahandusminister parteikaaslastele veel kirja.

Veel üks murelaps on ülehomse kongressi kvoorum. See on ca 4300 liikmest küll vaid viiendik, ehk 860. Aga kõiksugu kampaaniad on respublikaane välja kurnanud, ning tulijate eelregistreerimise seis näitas nädala algul, et neid on liiga vähe. Partei korraldab liikmete Tartusse viimiseks tasuta bussid.

Parts kõigega nõus

Peaministri nõunik Ott Lumi võtab omaks, et telefonikampaania korraldused saatis "seitsmele-kaheksale inimesele" välja tõepoolest tema. "Oleme rääkinud inimestega loomulikult, ma ei näe selles mingit probleemi! See ei ole mingi eriline skeem."

Kuid mida tähendab käsupaberi lõpulause "Tegemata töö eest on ette nähtud range parteiline meede"?

Lumi: "See on huumor! Absoluutselt! Keegi ei tõlgenda seda sõna-sõnalt."

Ta kinnitab, et peaminister Parts on informeeritud tõigast, et nõunik tegeleb talle kongressil toetuse otsingutega, kuid tegu polevat valitsusjuhi otsese korraldusega. "Ma olen täiesti kindel, et peaminister on teadlik sisekampaaniast üldkogu valimiste eel," sõnastab Ott Lumi ettevaatlikult. Ekspressi küsimusele, kas toimuval on Partsi täielik heakskiit, vastab nõunik Lumi: "Ma ütlen, et ma ei ole sada protsenti kinnitust saanud. Peaminister ei ole konkreetseid e-maile lugenud."

Peaminister Juhan Parts kinnitab Ekspressile, et tema nõuniku Ott Lumi üks ametiülesanne on partei esimehe "sidustamine" parteiga. "Konkreetse kirjavahetusega ma loomulikult ei tegele." Asja sisu kohta on peaministri seisukoht, et sisedebatt enne kongressi on loomulik asi.
Res Publica aseesimehe kandidaat Jaanus Rahumägi sõnab, et loeb end kindlalt Juhan Partsi meeskonna liikmeks. Kuulnud, et peaministri büroost väljunud teadaanne ütleb muud, ta üllatub. "Lükkan selle kindlalt ümber! Kas just palgalised nõunikud peavad tegema sellist tööd?" Ja kinnitab, et tema ei korralda enda upitamiseks mingit sarnast kampaaniat ega kavatse hakata kunagi korraldama. "Seda tuleb erakonna sees arutada."

Stenbocki käsulauad

* Esimene teade Ott Lumilt:

"Oleme leppinud kokku, et kõik saadavad mulle aruande oma senise tegevuse kohta reedeks. --- Müügitöö lihtsustamiseks saadan teile mõned ideed, kuidas paketti müüa. ---  Telefonikõne sisu peaks olema üldjuhul järgmine. 1. Enda esitlus, 2. Küsida, kas inimesel on plaanis tulla üldkogule kohale. Juhul, kui inimene vastab eitavalt või kõhklevalt, siis küsida põhjusi. ---  Kui tekib küsimus, miks on vaja kohal olla ja miks see üldkogu on oluline, siis mõned argumendid oleks: a) Toimub ministrite usaldushääletus ja hästi töötanud valitsust tuleb toetada. b) tuleb toetama tulla Juhan Partsi valimist esimeheks. ---"

"Vaid suuliselt tutvustamisest ei piisa. Kõne lõpus tuleb kokku leppida, et helistaja saadab nimekirja inimesele ka e-maili peale NB! Paketti palun müüa igal pool ühtsena. Kui kuskil tekib küsimus, et nõni kandidaatidest ei ole antud regioonis müüdav, siis palun sellest mind informeerida."

* Teine teade Ott Lumilt:

"Kordan üle telefonis räägitu ja saadan ka Tallinna liikmete tabeli. Nüüd käitu nii:

1. Tee tabel lahti. 2.1.Märgi ära sulle tuttavad 25 Tallinna piirkonna liiget, kelle osas suudad kindlustada paketi müümise 100%liselt ja ka tema kohaloleku. --- 3. Saada tabel ka oma usaldusisikutele. Nt. Kenil kindlasti Veersalu Kristiinest, kellel palu teha seda sama. (Ken - justiitsminister Ken-Marti Vaher, Veersalu - Res Publica Tallinna Kristiine osakonna esimees Alvar Veersalu - EE). --- 4. Kui tabeli täitnud, siis saada see Annelile, kes vaatab üle, et ei oleks kattuvusi ning jääb pidama Tallinna tabelit (Anneli - rahandusminister Tõnis Paltsu nõunik Anneli Entson - EE).

5. Kui need protseduurid on tehtud, siis helista inimesed läbi. --- 7. Ülejäänud helistatakse läbi professionaalsete telefonimüüjate poolt, kes teevad ka pistelist kontrolli inimeste osas, kelle teie olete ära märkinud. Tegemata töö eest on ettenähtud range parteiline meede."

  

Evelyn Sepp: See on ostetud demokraatia!

Keskerakonna infojuht, Riigikogu liige Evelyn Sepp organiseeris enne 2002. aasta kohalikke valimisi ministeeriumide kaasamist oma partei valimiskampaaniasse. Täna kinnitab ta Ekspressile, et partei pole riik.

"Avalikkusel on seni uskuda lastud, et Stenbockist juhitakse ikka  riiki,  mitte erakonda. Ilmselgelt ei pea maksumaksja riigikantselei arvelt  kinni maksma  RP  tegevuskulusid ega  kongressi korralduskulusid, samuti  peaministri meeskonna tööjõukulusid juhul, kui need ei ole kasutatud riigi juhtimiseks. Partei see pole veel riik!

Tegemist on küll teise erakonnaga, kelle siseelu ei taha kommenteerida,  aga samas pole ju tegu ka marginaalse poliitilise seltskonnaga ja selles mõttes on meel kurb. Tegelikkuses osutus see seltskond ostetud demokraatia, telefonimüügi ja telefoniõiguse erakonnaks. Vast on isegi hea, et abiministrid palgal pole, sest mille muu  kui sellesama kongressi õige ettevalmistamisega nemadki siis tegeleksid. Või vastupidi - ministritel ei lubatud neid enne palgata, sest mine tea, ehk oleks abiministreid  valede valikute müümiseks rakendatud."