(Taramtamtam)

Eriliseks teeb aga tema kriminaalasja üks süüdistuse punkt. Nimelt astus ta mullu 20. oktoobril Siimusti lastekodus kahel korral jalaga peale koridori hüpanud konnale.

Süüdistuse kohaselt tekitas Ants “konnale valu ja välditavaid füüsilisi kannatusi, mille tagajärjel saabus konna surm”. See tegu tõi kaasa poisi süüdimõistmise karistusseadustiku §264 lõige 1 punktide 2 ja 3 järgi. Nimetatud paragrahv “Looma julm kohtlemine” ütleb, et looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest avalikus kohas või julmal viisil karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Nii et Eesti autojuhid, vaadake ette, praegu on konnade rändamise aeg, neist mõnest sihilikult üle sõitmine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse!