ILUS LIND: Pasknääri Eestis last ei tohi. Erik Mandre/Shutterstock

Times of Malta teatel andis Eestis kohalik jahigiid Ciliale ja ülejäänud jahituristide grupile mõista. et pasknääri laskmine on Eestis lubatud. Jahigrupi liikmete hulgast õnnestuski vaid Cilial vastav lind tabada. Eesti-Vene piirialadel kütitud värvikireva pasknääri võttis maltalane ka koju kaasa.

Kui Eesti tollis leidsid ametnikud, et Cilia võib linnu Maltale viia, siis Maltal otsisid tolliametnikud tema pagasi läbi ning tuvastasid, et ta veab endaga riigis kaitse all oleva linnu laipa. Asi jõudis kohtusse.

Mehe advokaat Peter Fenech suutis siiski tõestada, et antud lind - pasknäär - ei kuulu kaitse alla 14 riigis, sealhulgas Eestis. Ornitoloogiaühingust kinnitati, et tõepoolest pole pasknäär kaitsealune, kuid samas pole ta ka Eestis kehtivas jahieeskirjas kütivavate liikide nimekirjas. Seega lindu tappa siiski ei tohtinuks.

"Pasknäär ei ole jahiuluk ja teda ei tohi küttida," tõdeb Keskkonnaameti liigikatse peaspetsialistina Tõnu Talvi. Kui pasknäär siiski tapetakse, tuleb tekitatud keskkonnakahju hüvitamiseks maksta 32 eurot hüvitist isendi kohta.