Toomas Annus Siim Lõvi

Tabelis saavutas kõrge kolmanda tulemuse ettevõtja Toomas Annuse ehituskontserni valdusfirma AS Riverito tulemusega 95 miljonit eurot.

Annus teatas seepeale Äripäevale, et Ekspress valetab ja Riverito arvel sellist raha pole. Annus lisas, et positiivne on see, et “vale" erineb tegelikkusest ainult kolm-neli korda. "Nii lähedal tegelikkusele ollakse Eestis harva ja see on selgelt väga meeldiv tendents. Iseasi on see, kas teiste ettevõtete puhul ollakse tegelikkusele lähemal või hoopis kaugemal?”

Ekspress siiski ei valetanud. Annuse suurosalusega Riverito ja tema tütarettevõtete konsolideeritud bilansis oli tõesti raha ligi 95 miljonit eurot. Kuid selle kohta saatis Merko kommunikatsiooni- ja turundusjuht Merit Kullasepp Ekspressile alljärgneva asjaliku täpsustuse:

"Siinkohal toome ära andmed ja nende korrektse tõlgenduse AS Riverito bilansist vastavalt kontserni konsolideeritud 2015. aasta majandusaasta aruandes esitatud infole:

- Kontserni konsolideeritud bilansis (aruande leheküljel 11) on seisuga 31.12.2015 raha saldo 94 813 tuhat eurot.

- AS Riverito (emaettevõtte) bilansis, vastavalt Lisas 29 esitatud infole, on seisuga 31.12.2015 raha saldo 27 974 tuhat eurot.

Seega oli emaettevõttel AS Riverito aastavahetusel arvel 28 miljonit eurot, mitte 95 miljonit, nagu on artiklis kirjutatud.

AS Riverito konsolideeritud bilansis kirjas olev raha saldo 95 miljonit eurot on kogu AS Riverito kontserni kuuluvate ettevõtete kontodel kokku olev raha saldo seisuga 31.12.2015.

AS Riverito kontserni kuulub kokku 78 erinevat äriühingut, mis annavad tööd ligikaudu 830 inimesele Eestis, Lätis ja Leedus ning nende ettevõtete kogukäive oli 2015. aastal kokku 293 miljonit eurot. Samal ajal oli kontsernil laenukohustusi kokku 160 miljonit eurot.”

EE