Petri Hütt

Näitus, mille pealkiri on laenatud läti kirjanikult Nora Ikstenalt, koosneb viiest osast: inimsusevastased kuriteod (kuraator Sander Jürisson), eestlased vabas maailmas (kuraator Maarja Merivoo-Parro), elu Nõukogude Eestis (kuraator Uku Lember), iseseisvuse taastamise protsess (kuraator Aro Velmet) ning vabadus (kuraatorid Daniel Vaarik ja Kaido Ole).

Muuseum laieneb 660 ruutmeetrilt 1120 ruutmeetrile. Kasutusele võetakse ka see osa muuseumihoonest, kus varem asusid külalistele suletud muuseumikogude hoidlad ning töötajate bürooruumid. Külastajatele on valminud Eero Epneri koostatud e-giid, mis muudab muuseumis käigu lavastuslikuks ajalooliseks rännakuks. Eesti ja inglise keeles giidi tekstid on lugenud sisse näitleja Sergo Vares.
Petri Hütt