Tervise Arengu Instituudi uuringu andmetel on Eestis hinnanguliselt 9000–10 000 narkootikume süstivat inimest, nendest umbes 6000 elab Tallinnas.

Pooltel Tallinna süstijatest on põhiharidus, ligikaudu veerandil keskharidus ja pisut vähematel kutseharidus. Peamiseks sissetulekuallikaks on 26%-l riiklikud hüvitised (hoolekanne, riiklik abi, töötuskindlustus jne), 24%-l ajutine töö (juhutööd, mitteametlik tööots jne) ja 23%-l kutsetöö (osalise või täisajaga).

Narkootikume süstivatest inimestest 69% elab kellegagi koos, ülejäänud elavad üksinda. Enamasti elatakse koos vanematega (51%) ja/või seksuaalpartneriga (26%). Vähem kui pooltel (44%) olid bioloogilised lapsed, nendega koos elas 22 protsenti küsitletutest. Peamise eluasemena viimasel poolaastal nimetati kellegi teise (sh vanemad, sugulased, sõbrad) maja või korterit (42%), enda maja või korterit (24%) või enda või abikaasa renditud maja, korterit või tuba (22%). Veel elati varjupaigas või sotsiaalmajas (9%), kindel elukoht puudus kahel protsendil.

Narkootikumide tarvitamist alustas 79 protsenti vastanutest mingil muul viisil kui süstides.

Keskmiselt alustati narkootikumide tarvitamisega 18-aastaselt. Uuritavad olid süstinud keskmiselt 12 aastat (vahemikus 0−33 aastat). Üle poole (66%) olid süstinud üle kümne aasta ning 7% vähem kui kolm aastat. Viimase nelja nädala jooksul olid Tallinnas peamisteks süstitavateks narkootikumideks fentanüül (78%) ja amfetamiin (20%), vähem mainiti heroiini (0,9%) ja metamfetamiini (0,3%). Keskmiselt süstitakse kaks korda päevas ja suur osa süstis
iga päev või peaaegu iga päev.

Kõikidest Tallinna süstijatest elab Lasnamäel ligi 35 protsenti. Lasnamäe linnaosa probleemseimad asumid on Pae, Sikupilli, Seli, Laagna, Priisle ja Mustakivi.

Teine esiletõusev linnaosa on Põhja-Tallinn, kus elab või viibib 33% Tallinna narkootikume süstivatest inimestest ehk hinnanguliselt 1807 süstijat. Sealses Kopli, Sitsi, Karjamaa ja Pelguranna asumis elab 23% Tallinna narkootikumide süstijatest ehk hinnanguliselt 1259 süstijat.

Tallinna narkomaanide uuringus märkis Sikupilli või Majaka trammipeatuse piirkonna oma peamiseks elukohaks 22 inimest. Kokku küsitleti 350 süstivat narkomaani üle Tallinna.