Siiani kasutas politsei nende immigrantide majutamiseks, kelle Eestis viibimiseks pole mingit seaduslikku alust, Harku kinnipidamiskeskust. Selle vanglaliku asutuse elamistingimused on saanud varasemalt kõvasti kriitikat nii õiguskantsleri kui ka inimõiguslaste poolt. Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa kiri siseministeeriumile paljastab omakorda, et politsei tahab Harkust vabanenud illegaalsed immigrandid panna elama Tallinna kodutute öömajja.

"Tallinna linn tunneb muret politsei- ja piirivalveameti poolt kinnipidamiskeskusest vabastatavate isikute pärast, kes ei oma rahvusvahelist kaitset välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse mõistes ning kes viibivad Eesti vabariigis ilma õigusliku aluseta. PPA soovib neid paigutada elama kodutute öömajja Tallinnas," teatab Taavi Aas kirjas minister Hanno Pevkurile.

Aas tunneb muuhulgas muret, et kuna illegaalselt Eestis viibivatel inimestel pole õigust töötada, siis pole neil võimalik ka legaalseks sissetulekuks. Lisaks ei ole ka Tallinna linnal võimalik neile toimetulekutoetusi või muid teenuseid pakkuda. "Olukord, kus inimestel legaalselt ei saagi olla rahalisi võimalusi oma esmavajaduste rahuldamiseks, on kuritegevust soodustav ja isikute tervist kahjustav. Kuritegevuse riski suurendab selliste isikute paigutamine ühele aadressile," kirjutab Aas.

Lõpetuseks kurdab Aas, et kui nad juba Harkus elavad, siis miks tahetakse illegaale suunata elama just Tallinnasse. "Korrakaitse-, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavus peaks olema tagatud ühtlaselt kõigis Eesti kohalikes omavalitsustes, mitte ainult Tallinnas," ütleb Aas. "Selliste isikute paigutamine pärast kinnipidamiskeskusest vabastamist Tallinna linnale kuuluvasse kodutute öömajja ei ole õigustatud ja vähendab linnaelanike turvalisust."

Kodutute öömaja asub Põhja-Tallinnas aadressil Alasi 8.
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Linnavalitsus