Tallinna Sadama hooldusosakonna juhataja Martin Paide. Tallinna Sadam

Paidet kahtlustatakse altkäemaksu võtmises. Läbiotsimised viidi läbi nii tema kodus kui ka kontoris. Prokuratuur mehe vahistamist ei taotlenud.

Paide, keda peeti sadamas Allan Kiili paremaks käeks, tegeles erinevate tehniliste küsimustega, mis puudutavad laevade sildumist ning sadama ja tema terminalide tehnilist toimimist.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles, et Paide puutumus Kiili ja Kaljuranna altkäemaksuafääriga oli “piisav”, et lõpetada sadama initsiatiivil ka tema tööleping usalduse kaotamise tõttu.

Lisaks Paidele on Tallinna Sadamast lahkunud või lahkumas veel kaks juhti - õigusosakonna juhataja Toomas Tralla ja kommertsjuht Erik Ringmaa.

Kalm kinnitab, et Tralla ja Ringmaa lahkumine pole seotud käimasoleva kriminaalasjaga, vaid on ajendatud sadama juhtimises alates 1.maist ellu kutsutud struktuurimuudatustest.

Kiilit ja Kaljuranda kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises.