Kuidas valiku tegemine läks ja milliseid ravimeid eelistasid? Jäta mõtted kommentaaridesse.

Iga uus ravimitaotlus tähendab haigekassale kasvavaid kulusid. Aga iga uus ravim ei pruugi tähendada suurt hüpet kvaliteedis: ravim või tegeleda haiguse põhjusega, aga võib ka leevendada haigusest tulenevaid vaegusi või raskete haiguste puhul pikendada elu mõne kuu võrra. Ja seda mitte kõigi patsientide puhul.

Kas lause: „Uue ravimiga pikeneb elu 2,93 kuu võrra” on piisav selleks, et lisada haigekassa eelarvesse 195 000eurone lisakulu? Kui ütlete ravimile ei, kuidas põhjendada seda 15 patsiendile, kelle elu see võiks aidata?

Selles mängus saabki igaüks läbi proovida, mis tunne on otsustada uute ravimite valimist. See ei tähenda, et nimetatud haigustele juba praegu ravimeid ei oleks ja need patsiendid täiesti ravita jääks.

Tegelikkuses on ravimikomisjoni liikmetel mõistagi ligipääs ka uuringutele ja põhjalikumale infole ravimi kohta. Neid aitavad ka teadmised ja varasemad kogemused. Mängus oleme infot lihtsustanud, muutnud ravimite nimesid. Küll aga on õiged haigused, mille tarbeks ravimit oleks vaja. Samuti on õiged patsientide ja lisakulu suurusjärgud.

Mängu lõpus näete, kuidas on ravimikomisjon sarnaste ravimite valimisel otsustanud. Need on kokkuvõtvad tekstid reaalsetest ravimikomisjoni protokollidest. Oma valikut kellelegi mängus põhjendama ei pea, kuid enamasti peab haigekassa andma vastuseid nii patsiente esindavatele ühingutele kui ka ajakirjandusele.

Haigekassa ravimikomisjonis on kaheksa liiget: Eesti arstide liidu, Eesti perearstide seltsi, Eesti puuetega inimeste koja, Eesti patsientide liidu, ravimiameti, haigekassa, Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi ning sotsiaalministeeriumi esindajad. Eelmisel aastal kogunes komisjon kaheksa korda.

Tavaliselt teevad pakkumise uuele ravimile ravimitootjad, kes annavad ka infot ravimi tõhususe ja ohutuse kohta. Pea alati asub haigekassa nendega ka hinnaläbirääkimistesse.

Nimekirja võivad muudatusi pakkuda ka nt arstide erialaseltsid.

Ravimikomisjonile saabus mullu 119 taotlust. Neist 44 oli nn täismahulised taotlused, millest 14 rahuldati, kaks jäid rahuldamata, viis võeti tagasi või muudeti ning 23 jäid aasta lõpus veel vastust ootama.

Sotsiaalminister kirjutas ravimite loetelu muutmiseks mullu alla 103 käskkirjale. Haigekassa raviminimekirja lisati 74 uut geneerilist ravimit, 12 uue toimeainega ravimit. Mõned ravimid arvati nimekirjast ka välja.