Sõltumatu uuringukeskuse Pew Research analüüs osutab tagasihoidlikule, kuid olulisele demograafilisele muutusele usukuuluvuses järgmiste aastakümnete vältel, mil lõunamaade elanikkond jätkab kiires tempos kasvamist, seevastu kui kristlaste populatsioon Euroopas vananeb ning sureb.

Moslemitest vanematele sündis perioodil 2010-2015 hinnanguliselt 31% maailma lastest. Seda on märkimisväärselt rohkem nende 24%lisest osakaalust maailma rahvastikus.

Samal ajal sündis kristlaste peredes 33% maailma lastest, mis on samuti veidi kõrgem nende 31%lisest osatähtsusest.

Erinevalt maailma moslemitest, keda iseloomustab suhteliselt noor vanuseprofiil ja kõrgem sündimus, on kristlaste keskmine vanus regiooniti kõrge. Seetõttu moodustab kristlaste suremus kogu maailma näitajast ebaproportsionaalselt suure osa, täpsemalt 37%. Kristlaste arvu kasvu tõukab tagant kõrge sündimus Sahara-taguses Aafrikas, samas Euroopas sureb hinnanguliselt juba praegu rohkem kristlasi kui sünnib. Ainuüksi Saksamaal ületas kristlaste surmade arv aastatel 2010-2015 sünde 1,4 miljoniga .

Prognoos näitab, et aastatel 2030-2035 sünnib veidi enam lapsi (225 miljonit) moslemite kui kristlaste (224) peredesse. Perioodil 2055-2060 kasvab see vahe 6 miljonini - 232 miljonit sündi moslemite hulgas, 226 miljonit sündi kristlastel.

Vastupidiselt levinud uskumisele väheneb maailmas protsentuaalselt end ka mitte ühegi usuga seostavate inimeste arv. Praegu moodustab see grupp 16% maailma rahvastikust, kuid vahemikus 2010-2015 sündis vaid 10% lastest usukuuluvuseta emadele. Aastatel 2055-2060 kahaneb see näitaja 9 protsendini, samal ajal sünnib aga 7 last 10st moslemist või kristlasest emale.

Uuring eeldab, et lapsed võtavad omaks sama usu kui nende vanemad. Seni kogutud andmed osutavad, et usklike populatsiooni kasv toimubki eelkõige läbi loomuliku iibe. Kui võtta arvesse ainult usuvahetust, siis selle näitaja järgi toimus aastatel 2010-2015 moslemite hulgas väike tõus, samas aga märkimisväärne kristlaste arvu vähenemine. Ka mitteusklike - teisisõnu usust loobunute - arv kasvas märgatavalt.

Aastaks 2060 suureneb maailma rahvaarv hinnanguliselt 32% võrra, tuues kaasa ka pea kõikide religioossete rühmade arvulise kasvu. Domineerivatest usulistest rühmadest väheneb vaid budistide arvukus - seda eelkõige Hiina, Jaapani ja Taimaa madala sündimuse ja vananeva elanikkonna tõttu.