Edetabelid ilmusid Ekspressi lisas "Eesti parimad ettevõtted 2017".

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti ettevõtete konkurentsivõime paranemisele ja koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted ja seab need eeskujuks teistele. Edetabel on edukate ettevõtete
jaoks hea võimalus end avalikkusele tutvustada ja selle kaudu oma konkurentsivõimet
kindlustada.

Konkurentsivõime on kompleksvõime, mille tunnusteks on ettevõtte edukus, tulemuslikkus ja arengu jätkusuutlikkus. See avaldub võrdluses teiste ettevõtetega ning näitab positsiooni teiste hulgas. Konkurentsivõime avaldub suuremas läbimüügis, paremates finantstulemustes, efektiivsemas
ressursside kasutamises jne. Konkurentsivõime näitab produktiivsust, millega ettevõte kasutab oma ressursse.

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003, kui Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil hakati seda pingerida koostama.

Edetabelite kokkupanekul abistab Eesti Konjunktuuriinstituut, tehes koostööd Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituudiga. Konkurentsivõime edetabelites tuuakse ära ettevõtted, kes selleks soovi avaldavad, vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja esitavad nõutavad statistilised andmed oma kahe aasta tegevuse kohta: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud, investeeringud põhivarasse, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv.

Tänavu esitas oma andmed ja soovi konkursil osaleda 364 ettevõtet. Edetabelid koostati vastavalt ettevõtte suurusele: konkurentsivõimelisim ettevõte selgus nii suurettevõtete kui ka mikro-, väike- ja keskmiste ettevõtete arvestuses.

Lisaks selgitati parimad ka tegevusvaldkondade lõikes – jaekaubanduses, hulgikaubanduses, tööstuses ja energeetikas, toiduainetööstuses, ehituses, sides/kommunikatsioonis/IT-teenustes, turismis, finantsvahenduses ning teeninduses.

Edetabelis saab navigeerida ja erinevaid tegevusvaldkondi vaadata rippmenüü kaudu.