KANNUL: Leo (vasakul) sisenemas Heidi järel kaubanduskeskusesse. Andres Putting

Ekspressile teadaolevalt jätkas Leo Heidi jälitamisega ka pärast eilses lehes ilmunud artiklit.

On vaja teadvustada, et ahistav jälitamine on Eestis kuritegu. Selliste kuritegude hulka kuulub näiteks solvavate või ähvardavate e-kirjade, sõnumite saatmine, telefonikõnede tegemine, avalik internetis ähvardamine, pidev inimese kodu- ja töökoha lähedal põhjuseta viibimine jms.

Politsei on alustanud Leo vastu kriminaalmenetlust ning kogub hetkel juhtunu kohta tõendeid ja teeb menetlustoiminguid.