9 Nii palju aastaid elavad naised keskmiselt kauem kui mehed. Peamine selgitus on mõistlikum tervisekäitumine.

58,5 Nii palju aastaid elab keskmine naine tervena (meestel on näitaja üle 4 aasta väiksem).

11% Nii väike osa naistest tarvitab mõned korrad nädalas alkoholi, samal ajal meestest tarvitab mõned korrad nädalas koguni 36%.

150 Nii palju on kõrgharitud naisi iga 100 kõrgharidusega mehe kohta.

69% Nii suur osa meie õpetajatest on naised.

81% Nii palju teevad Eesti naised meestest rohkem kodutöid.

8% Nii väike osa isadest kasutab vanemahüvitist, et laste eest hoolitseda. Nendegi seas on selliseid, kes käivad tegelikult tööl.

91% Nii palju väikelaste (0–3 aastat) isadest käib tööl, samal ajal, kui väikelapse emadest käib tööl vaid 23%

Aga ometigi:

28,3% Nii suur on palgalõhe Eestis ehk nii palju saab keskmine mees keskmisest naisest rohkem palka. Palgalõhe on Eestis suur ka siis, kui võrrelda samadel ametikohtadel teenitud palka.

45% Nii suur on palgalõhe finants- ja kindlustus­sektoris.

4 Nii vähe on naisi Eesti valitsuses (26,7%).

27 Nii vähe on naisi Riigikogus (26,7%).

1 Nii vähe on naisi Riigikogu alatiste komisjonide juhtide seas. Komisjone on 11. Loomulikult on jutt sotsiaalkomisjonist (Helmen Kütt, SDE).

3 Nii vähe on naisi ka Riigikogu komisjonide asejuhtide seas.

31% Nii vähe valiti naisi kohalikesse volikogudesse aastal 2013 (kandidaatidest olid 40% naised).

33% Nii vähe oli naisi aastal 2013 eraettevõtete juhtkondades.

Need on kõnekad numbrid. Kõigile tegelikult teada, avalikud numbrid. Mõned neist olenevad natuke uuringust ja mõõtmismeetodist, aga suures plaanis pole siin midagi vaielda. Ometigi kiputakse seda vahel tegema. Vaieldakse statistikaga, vaieldakse eesmärkidega, vaieldakse fundamentaalse põhimõttega, et kõik mehed ja naised on loodud seaduse ees võrdsena.

Ei tasu vaeva. Ärme vaidleme selliste asjade üle. Vaidleme, kuidas neid probleeme võimalikult kiiresti lahendada.

Ah jaa – üks number veel:

1 Vähemalt nii palju lilleõisi võiks täna saada iga naine. Head naistepäeva!