Kodu kindlustaja ABC

Kodukindlustuse sõlmimist peab alustama küsimusest: miks soovin oma kodu kindlustada? Oleme Salva klientidelt kuulnud erinevaid põhjuseid: kodulaenu andnud pank nõuab; naabril on, teeks ka; tuttava kodus juhtus kahju, aga kindlustust polnud; sõber sai kindlustuselt abi. Kõige õigem vastus on aga lihtne - kindlustuslepingu sõlmimisel peaks alati lähtuma enda vara iseloomust ja isiklikust vajadusest.

Kindlustuslepingut sõlmides ostab inimene lubaduse tema varaga juhtunud kahju hüvitamiseks. Lubadust ei saa käega katsuda, aga see pannakse alati kirja lepingu tingimustesse. Et sel viisil ostetavast kaubast täpset ettekujutust saada, tuleb lepingu sõlmimisel kõik üksikasjad hoolega läbi mõelda – millisele varale milliste juhtumite vastu millist kindlustuskaitset on vaja. Esmapilgul keerulisena tunduvad tingimused on tegelikult võrdlemisi lihtsalt, arusaadavalt ja koos abistavate näidetega kirja pandud. Väide, et kindlustustingimustes on välistused ja piirangud väikselt ja peidetult kirjas, on siiski müüt.

Sama oluline, kui leida vastus küsimusele miks, on välja mõelda, mida kindlustama peaks. Kodu ei ole ainult majakarp, vaid ka sinna juurde kuuluvad asjad ehk kodune vara. Tihtipeale saavadki õnnetuste – vargus, tulekahju, veeavarii läbi kannatada just kodu juurde kuuluvad ja kodutunde loovad esemed nagu mööbel, vaibad, pildid, raamatud, suveniirid ja muu selline. Samuti tuleb mõelda kõrvalhoonetele ja rajatistele, mis elamu juurde kuuluvad. Parima kaitse tagab kahtlemata kindlustuslahendus, mis kaitseb kodu tervikuna.

Hiljutine Salvas registreeritud kodukindlustuse juhtum puudutas vargust, mille käigus olid kurikaelad kodust ära viinud kõik väärtuslikud asjad alates telerist kuni eheteni ning lisaks maha monteerinud ka kraanikausi. Kodu oli omanikul küll erinevate riskide vastu kindlustatud, kuid kahjuks mitte sealsed asjad. Kuigi kindlustusalane teadlikkus on kasvanud, sõlmitakse pahatihti ikka veel ainult minimaalse kattega kindlustus, jättes kaitsmata koduse vara, tehnika ja isiklikud asjad. Sellistel puhkudel muutub õnnetuste või varguste korral koduomanik rahaliselt väga haavatavaks.

Kodukindlustuse sõlmimisel on kaks võimalust: kindlustada kodu valikriskide või koguriskikindlustusega. Valikriskide puhul räägime konkreetsetest sündmustest, millega kaasnenud kahju hüvitatakse – need on tulekahju, torustiku leke, üleujutus, torm ja kuritegu. Nimekirjast välja jäänud olukordade puhul oleks abiks ikkagi koguriskikindlustus, mis sisaldab lisaks nimetatud riskidele kaitset veel paljude muude võimalike ohtude korral, mida konkreetselt loetleda või määratleda ei saagi. Näiteks ootamatult tekkinud tuuletõmbuse tõttu aknaklaasi purunemine, laste mänguhoos televiisorisse lennanud mänguklots või pluusitaskus pesumasinasse rännanud mobiiltelefon. Need on kõik elulised sündmused, mida alati ette ei oska näha.

Nii valikriskide kui koguriskikindlustust saab veelgi laiendada valides lepingusse sobivaid ja vajalikke täiendavaid kaitseid. Näiteks tuleks läbi mõelda, kas olukorras, kui kodus juhtunud õnnetuse tõttu pole seal ajutiselt võimalik elada, on olemas koht, kuhu minna. Kindlustus saab siin abiks olla, kui lepingusse on valitud asenduselamispinna üürikulu kaitse. Kui kindlustatav vara on üüripind, siis peaks mõtlema ka sissetuleku vähenemisele üüritulu kaotamisel. Koduse varaga tekkivate kahjude korral saab veelgi parema kaitse laiendades kindlustust lepingus loetletud esemetele väljaspool kindlustuskohta, samuti valides, et hüvitamisel võetakse alati aluseks samaväärse uue eseme hind.

Kui kindlustusvajadus, kindlustamist vajavad esemed ja riskid on läbi mõeldud, on aeg kaaluda kindlustussummat. Heas korras majade, majaosade ja korterite puhul üldjuhul lepingusse summat ei kirjutata, nende hüvitamisel võetakse aluseks taastamisväärtus. See tagab, et kahju toimumisel saab õnnetusjuhtumile eelnenud olukord alati taastatud. Koduse vara puhul tuleb aga kindlustussumma ehk siis summa, mille ulatuses kahju korral hüvitist makstakse, lepingusse ise määrata. Siinkohal tuleks kindlasti jälle rahulikult läbi mõelda ja hinnata kogu oma koduse vara väärtust arvestades seejuures kõige äärmuslikumat olukorda, kus kogu vara võib õnnetuse tagajärjel hävineda.

Kindlustust sõlmides tuleb lepingusse valida omavastutus. Omavastutuse mõistest aru saamiseks on kõige otstarbekam käsitleda seda hinnanguna, kui suurt osa juhtuda võivast kahjust suudetakse omade vahenditega korvata. Tasub teada, et mida kõrgem omavastutus, seda väiksem on kindlustusmakse, aga ka seda, et omavastutuse arvestamisel tehakse mõningaid erandeid. Näiteks järgmistel juhtudel Salva omavastutuse osa hüvitisest maha ei arvesta: välisukse- ja/või aknaklaasi purunemisel; kui tulekahju, torustiku lekke või sissemurdmise korral on signalisatsioonisüsteemi rakendumisel edastatud häire turvafirmasse; luku asendamisel, kui võtmed on kaotsi läinud; dokumendi väljastamistasu hüvitamisel.

Parim kindlustuskaitse kodule on selline, mis kunagi ei katke. Kindlasti on siinkohal abiks lepingu jätkamine samas kindlustusseltsis, kuid veelgi mugavam on sõlmida poliis pikemaks perioodiks kui üks aasta. Salva pakub võimalust sõlmida kuni viieaastase kindlustusperioodiga poliis, mille eeliseks on kindlasti juba nimetatud mugavus, aga ka soodsam kindlustusmakse ning katkematu kindlustunne. Mitmeaastase poliisi muutmine ja vajadusel lõpetamine on sama lihtne kui 1-aastase puhul.

Kuna iga kodu on ainulaadne, selle elanike soovid eripärased ning kindlustusvõimalusi mitmeid, siis on mõistlik enne lepingu sõlmimist konsultandiga nõu pidada kas telefonitsi, e-kirja teel või esinduses kohapeal. Poliisi võib sõlmida ka internetis, mis on mugav ja tavahinnast pisut soodsam.

Kui kõik eelnevad aspektid on läbi mõeldud ja leping sõlmitud, on sinu kodu ja kodune vara võimalike kahjude korral hästi kaitstud. Siiski tasub meeles pidada, et kui kindlustusperioodil kodus remonti teha, midagi välja vahetada või juurde soetada, tuleks sellest kindlasti ka kindlustusseltsile teada anda, et poliis endiselt reaalsele olukorrale vastaks.

Kodukindlustuse poliisi sõlmimisel:

• Mõtle sellele, miks sa lepingu sõlmid. Kui kodus toimub õnnetusjuhtum, siis pole kindlustuse abi vaja mitte pangal, naabril või sõbral, vaid sinul endal.

• Mõtle oma kodule ja kodusele varale tervikuna, et kõik oluline saaks kaitstud.

• Kindlustusriske valides küsi endalt: mis võib juhtuda, miks võib juhtuda, millal võib juhtuda, mis on tagajärjed?

• Paljude erinevate riskide vastu kaitsmiseks on mõistlik sõlmida koguriskikindlustus.

• Tutvu ka täiendavate kindlustuskaitsetega ja vali endale sobivad.

• Koduse vara kindlustussumma määramisel lähtu kogu oma varast alates kardinatest kuni kööginõudeni, et hüvitis kataks kogu tekkinud kahju.

• Pikaajaline leping (kuni 5 aastat) annab pideva kindlustuskaitse ja on taskukohasem.

• Erinevate võimaluste arutamiseks ning hinna kalkuleerimiseks võta ühendust kindlustuskonsultandiga.

• Soodsam ja kiirem on kindlustusleping sõlmida veebis www.salva24.ee.

• Vaata vähemalt kord aastas üle oma kindlustusleping ja vajadusel uuenda see.

Lisainfo: www.salva.ee.
KredEx

KredExi käenduse või toetuse abil energiatõhus kodu

Uut kodu soetades või olemasolevat rekonstrueerides tasub mõelda selle energiatõhususe peale. Energiatõhus eluase on säästlikum rahakotile ning selliselt maja kordategemise või ostmise investeering tulusam ja tulevikukindel. Kindlasti seisavad paljud küsimuste ees, kas osta uus eluase ja kui siis, mille põhjal valik teha või kuidas muuta olemasolev elamu energiatõhusamaks.

Ostmisel mõtle pikemalt. Kinnisvara soetamine on suur otsus ning tänasest valikust sõltub, millise väärtusega vara omad tulevikus ja millises kodus edaspidi elad. Kui oled otsustanud uue kodu osta, on lisaks paljudele muudele otsustele, vaja esmalt läbi kaaluda ka rahalised võimalused. Eluasemelaenuga kinnisvara ostmiseks on reeglina vajalik sissemakse, millest aga olenevalt ostetava kinnisvara maksumusest, võib osa puudu jääda, seda eriti noorte puhul, kes pole lihtsalt jõudnud veel piisavalt sääste koguda. Siin on abiks KredExi eluasemelaenu käendus, mis on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. KredExi käendusega on võimalik kodulaenu taotleda madalama 10%-lise omafinantseeringuga. KredExi eluasemelaenu käendust saavad kasutada noored pered ja spetsialistid, Kaitseväe või Kaitseliidu veteranid, tagastatud pinnal elavad üürnikud ning alates möödunud aastast, pakub KredEx ka energiatõhusa eluaseme laenukäendust, et hõlbustada energiatõhusate kodude ostmist ja ehitamist. Tulevikule mõeldes tasuks kindlasti kaaluda võimalikult energiatõhusa eluaseme ostmist või olemasoleva energiatõhusamaks rekonstrueerimist. Selline elamu tagab nii väiksemad soojusenergia kulud kui ka tervisliku sisekliima ehk lühidalt öeldes, parema elamiskvaliteedi.

Selleks, et pangast laenu võttes KredExi energiatõhusa eluaseme laenukäendust taotleda, peab soetatav maja vastama energiamärgise klassile C, samuti võib oma eramu C klassi tasemele rekonstrueerida, seega on teenusest kasu ka siis, kui juba omad elamut ja soovid seda energiatõhusamaks muuta. Korterit ostes peab asjakohase korterelamu energiamärgise klass olema vähemalt C. Tulevikule mõeldes tasuks aga kindlasti kaaluda veelgi energiatõhusama eluaseme eelistamist. Energiatõhusa kodu ostmisel võib laenukäenduse suurus olla kuni 24% laenu tagatiseks seatava maja või korteri väärtusest, kuid mitte rohkem kui 50 000 eurot.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on energiatõhusa eluaseme laenukäenduse väljastamise eesmärk tõsta inimeste teadlikkust energiatõhususest ning suunata inimesi valima ja ehitama energiasäästlikumaid kodusid. "Laenukäendus aitab soetada kodu, mille ehitamisel on enam mõeldud hoone kui terviku säästlikkusele ning see võimaldab oma olemasoleva elumaja energiatõhusamaks muuta. Tegemist on esimese finantsteenusega Eestis, mille eesmärk on soodustada energiatõhusa kinnisvara soetamist ja loomist," ütles Reinsalu.

Oma elamut korrastades, mõtle hoonele kui tervikule. Lisaks laenukäendusele, on väikeelamute omanikel võimalik oma kodu energiatõhusamaks muuta ka KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil.

Väikeelamud moodustavad 1/3 Eesti elamufondist. Eesti keskmine energiatarbimine elamutes ruutmeetri kohta on võrreldes teiste EL liikmesriikidega kõrgem ning selle põhjuseks ei ole vaid külm kliima. Vanemad väikeelamud on seisukorras, kus nende terviklik rekonstrueerimine on mõistlik, seda nii pikaajalise säilimise kui ka energiasäästlikkuse seisukohast.

Väikeelamute omanikel on alates eelmise aasta lõpust võimalik oma kodu rekonstrueerimiseks KredExist toetust taotleda. KredExi pakutava toetuse eesmärgiks on aidata kaasa väikeelamute energiatõhususe suurendamisele ning majade energiatarbimise vähendamisele. Toetust saab kuni 30% toetatavatest kuludest, maksimaalne toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Olgu öeldud, et toetust on võimalik saada enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutele, sest just vanemad majad on energiatõhususelt halvemas seisus. Samuti peab toetuse saaja korda tehtavat elamut oma püsiva elukohana kasutama.

Lisaks energiasäästule on rekonstrueeritud elamutel veel üks lihtne, aga mitte vähemoluline pluss – nad näevad head välja. Kindlasti ei saa alahinnata ka rõõmu, mida tunneb inimene, kelle kodu on ilus ja korda tehtud.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul tasub ka oma eramaja rekonstrueerides mõelda hoonele kui tervikule. „Oluline osa väikeelamutest on ehitatud 1950-1960ndatel aastatel ning arvestades tollaseid projekteerimisnorme, on rekonstrueerimistööde läbiviimine vajalik tänapäevaste elamistingimuste ja mõistliku energiakasutuse saavutamiseks. Oluline osa korrastatud hoonest on ka hea sisekliima, mis mõjutab otseselt meie tervist. Seega tasub oma väikeelamu võimalikult terviklikult rekonstrueerida ning kasutades toetust, tasub investeering end ka kiiremini ära,“ tõdes Reinsalu.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, kui see ehitatakse käesoleva toetuse abil ümber aastaringseks kasutamiseks.

Olenemata sellest, kas eesmärgiks on uue kodu soetamine või olemasoleva rekonstrueerimine, on elamistingimuste parandamisel abiks KredExi pakutavad teenused ja toetused. Lisainfot leiate aadressil www.kredex.ee.
Stihl

Igaks aiatööks on olemas õige tööriist

Nüüd, kus pärast pikka ootamist näib lõpuks tõeline suvi kohal olevat, oleks igal endast lugupidaval aednikul, olenemata tasemest, aeg oma aiatehnika üle vaadata ja vajadusel inventaris mõned korrektiivid teha.

Kui aednik hindab oma töös vaikust ja mugavust, oleks mõistlik pöörata oma pilk Stihli elektriliste akuseadmete poole. 1926. aastal loodud ning üle 90 aasta tipptasemel metsatehnikaga kogemusi kogunud Saksa ettevõte on oma teadmised üle kandnud 21. sajandi akutehnoloogiasse, luues nn targad akud, mille laadimiskordade arv ja tööiga ületavad ka kõige nõudlikuma aialise ootused.

Akudel töötavate Stihli aiatööriistade tootevalik on jaotatud kolme erinevasse kategooriasse, millest võib endale sobiliku trimmeri, niiduki või oksasae leida nii pühapäevaaednik kui ka nõudlik ja kogenud professionaal või kodukasutaja.

D-Line'i seeria akuseadmed on kõige soodsamas hinnaklassis, kuid kindlasti mitte seetõttu oma suurematest sugulastest halvemad – vastupidi, vajadusel saab nendega hakkama ka tõsine aednik, kuid ennekõike on D-Line'i seeria mõeldud aednikele, kellel pole tarvis igapäevaselt aias toimetada.

Compacti seeria on kolmest kategooriast just see, kus omavahel kombineeruvad parimal moel atraktiivne hind, vastupidavus ja kasutusmugavus. Tööriistad on sobilikud kodukasutajale, kelle kodune aed nõuab natuke tihedamat hooldust ja korrastamist.

Pro seeria, nagu nimigi reedab, on Stihli akuseadmete seeria, mis mõeldud ennekõike professionaalidele ja väga nõudlikele kodukasutajatele. Tooteseerias on kõige enam erinevaid tööriistu, mille abil on võimalik luua Versaille’ lossiaiale sarnane iluaed kiiresti ka kõige enam metsistunud tingimustes.

Oluline on mainida, et erinevatele tootekategooriatele lisaks on Stihl mõelnud praktilisusele, mis puudutab akude kasutamist sama seeria erinevate toodete vahel. Nimelt võid Pro ja Compacti seeria piires kasutada sama akut kõikidel toodetel. Nii ei pea sa rapsima laadimiste või õigete akude otsimisega – lihtsalt tõsta aku ümber ja kasuta.

Sobilikud akuseadmed leiad alati kõikide endast vähegi lugupidavate Stihli edasimüüjate juurest. Kindlasti pea enne ostmist nõu asjatundjatega, sest võib-olla on mõistlik kombineerida oma aiatöötehnika kokku mitme erineva seeria kooslusel. Seega vaata oma aed ja tehnika üle ning mõtle – ehk oleks aeg seal üht-teist uuendada.

Foto: Bose

Muusika loob imelisi hetki sinu kodus!

Kujutle, et saaksid kõik kodused kõlarid liita üheks tervikuks ja neid siis vastavalt oma vajadusele kas kogu majas mängima panna või nautida suurepärast heli näiteks köögis perele süüa valmistades. Kõike seda saaksid aga juhtida oma nutitelefonist spetsiaalse äpi kaudu, olenemata, millises ruumis ise viibid. Tänapäevases nutimaailmas tundub see justkui loomulikuna, või mis?

Bose® SoundTouch®-i kõlaritega võid täita kogu kodu suurepärase heliga. Kasutades mitut SoundTouch®-i muusikasüsteemi korraga, on võimalik muusikat kuulata kõikjal muusikasüsteemi kaasa võtmata. Kui sul juba on üks Bose® kõlar olemas, võid neid järjest igasse ruumi juurde osta, et igas toas oma lemmikmuusikat nautida – need kõik töötavad koos. Mitut SoundTouch®-i muusikasüsteemi saab ühendada ühtseks multiroom-süsteemiks, mis võimaldab nautida muusikat kogu kodu ulatuses. Samuti on võimalik igas ruumis kuulata ka erinevat muusikat.

Foto: Bose

SoundTouch®-i muusikasüsteem toob kuulajani uskumatu helikvaliteedi kõikjal majas. Tänu innovatiivsele Bose® SoundTouch®-i tehnoloogiale on võimalik striimida muusikat otse internetist, kuulata laule oma lemmikseadmest, Spotifyst/Deezerist või internetiraadiost. Vajalik on üksnes koduse Wi-Fi-võrgu olemasolu ja tasuta SoundTouch®-i äpi allalaadimine.
Kuut oma lemmikkanalit on võimalik salvestada kiirvalikuna, mida saab lihtsa nupuvajutusega alati kuulata.

Foto: Bose

Mis aga veelgi parem, kui sul juba on kodus mõni vanem Bose® toode, millel SoundTouch® seni puudus, on nüüd võimalik juurde muretseda spetsiaalne Soundtouch®-i adapter, mis muudab ka vanema generatsiooni tooted uutega võrdväärseteks ning võimaldab ka Wi-Fi- ja Bluetooth-ühendust.

SoundTouch®-i süsteemiga ühilduvad ka Bose® tuntud Lifestyle'i kodukinosüsteemid ja uus SoundTouch® 300 Soundbar. Iga ruumi jaoks sinu kodus on Bose® loonud just sinna sobiva SoundTouch®-i süsteemi.