Eesti esimene eraröntgenikabinet

1990. aastate alguses töötasid Eesti Onkoloogiakeskuses arstidena dr Raudsepp ja dr Raudvere, puutudes igapäevaselt kokku rinnavähi probleemidega. Sel ajal ei olnud Eesti Vabariik veel võimeline looma tänapäevast rinnavähi avastamise süsteemi. Kuna maailmas levinud ja Eestiski tunnustatud seisukohad rinnavähi varajase avastamise kohta olid dr Raudsepale ja dr Raudverele tuttavad, otsustatigi, et ka Eesti võiks olla üks nendest riikidest, kus seda süsteemi saab aidata korraldada erameditsiin. Nii saigi AS Mammograafist tol ajal taasiseseisvunud Eesti esimene eraröntgenikabinet. Alguses renditi ruumid, kus oli Soomest saadud ilmutusautomaat ning mammograaf, mis oli Vähiliidult renditud – niimoodi võiski esimene mammograafiakabinet tööd alustada.

Ka nimi AS Mammograaf tuli loomulikult – tegeleti ju mammograafiaga. Ühel hetkel ei vastanud esimesed ruumid aga enam nõudmistele ning nii koliti Pärnu maanteele, kus tegutseti pikki aastaid.

Mobiilse mammograafi tulek

Järgmise sammuna alustati rinnavähi sõeluuringu pilootprojektiga. Koostöös Rapla Haigekassaga sõidutati naised bussiga Tallinnasse uuringule. Seejärel hakati koostöös haigekassaga pakkuma skriiningut üle Eesti. Maakonnakeskuste haiglatesse ja polikliinikutesse valmistati ette ruumid, mis vastaksid ka kiirgusseadustele ning uued väljakutsed said alata – üle kogu Eesti olid valmis ruumid, graafiku põhjal pakiti röntgenikabinet kokku ja viidi seejärel vastavasse maakonnakeskusesse. Märkimisväärne on ka see, et tol ajal ei olnud veel digiajastu, mis tähendab, et pildid saadeti kulleriga maakonnakeskustest Tallinnasse, kus siis õhtuti pildid ära ilmutati, et hommikuks kõik valmis, pakitud ja markeeritud oleks.

Mammograafia ja MRT treiler.
Mammograafia ja MRT treiler. Foto: Rasmus Kooskora.

Tehnoloogia areng tõi kaasa uued võimalused

Digitaalröntgeni saabudes käidi maakondades ka sellega ringi. Olemas oli CR-lugeja ja mammograaf, sätiti üles kabinetid nüüd juba koos internetiühendusega, mis tähendas, et pildid saadeti interneti vahendusel otse serverisse. Ühel hetkel sai Vähiliit vana bussi, mis ehitati ümber mammograafia-
bussiks ning mida AS Mammograaf Vähiliidult rentis. Kuna ühendused olid igal pool juba olemas, oli vaja ainult kohta, kuhu buss parkida, kuid paratamatult ei olnud see ülesanne alati just kergete killast – kohati oleks lihtsam olnud ehitada kabinet olemasolevatesse ruumidesse.

Lõpuks sai läbi ka see periood ning seejärel otsustati investeerida treileritesse. Mammograafiatreiler on spetsiaalselt skriiningu eesmärgil ehitatud ning ka suurem kui endine mammograafiabuss, aga paigutatud saab see kenasti maakonnakeskustesse. Teeninduspiirkonnaks jäi Põhja-Eesti ja saared.

Tähtsal kohal nii patsiendid kui personal

Tore on see, et inimesed saavad kontrolli minna enda kodukoha lähedale, selle asemel, et iga kord Tallinnasse või Tartusse sõita. AS Mammograaf peab väga tähtsaks seda, kuidas personal suhtleb patsiendiga, samuti seda, et pidevalt käidaks end koolitamas ja arendataks enda oskusi veelgi kaugemale. Kui tekib probleem, tuleb see alati koheselt lahendada, mitte jätta seda kuhugi rippuma, sest probleemid tulevad niikuinii ringiga tagasi. AS Mammograafi jaoks on nende enda personal väga oluline, pidevalt treenitakse ja arendatakse end ning loomulikult on tähtsal kohal abivalmidus ja viisakus.

Praeguseks on ettevõte arenenud mitmekülgseks radioloogiakliinikuks, mis teeb koostööd mitmete tervishoiuasutustega nii Eestis kui ka välismaal ning mida hindavad kõrgelt nii kolleegid kui ka patsiendid. Nõu ja abi saavad mammograafia radioloogiakliinikust kõik naised, kel on rindadega seotud kaebusi (rindade valu või pakitsemine, ebamugavustunne, sõlmed või tükikesed rinnas, eritised rinnanibudest jne), mis tähendab, et kliinikus tegeldakse rindade tervisega laiemalt, mitte ainult rinnavähi avastamisega.

Lisaks rinnauuringutele, sh mammograafiale, teostatakse Mammograaf Radioloogiakliinikus ka magnetresonantstomograafia (MRT) uuringuid, röntgenuuringuid ning ultraheliuuringuid. Praegu on Mammograaf Radioloogiakliinikul kaks uuringutreilerit – mammograafiatreiler ning magnetresonantstomograafia treiler, mis võimaldavad toestada uuringuid üle Eesti, viies haiguste varajase avastamise võimalused nii just pealinnast väljapoole.

Täpsemat infot leiad Facebooki lehelt www.facebook.com/mammograaf ja http://mammograaf.ee