Eesti trükitööstusel on pikk ajalugu – esimene trükikoda asutati 1631. aastal Tartus. Tallinna jõudis esimene trükikoda 1634. aastal, kui Tallinna Gümnaasiumi juurde asutati trükikoda, kuhu asus tööle Christoph Reusner Stockholmist.

Kui palju trükkalid siis teenisid, ei ole teada, kuid 2016. aastal ulatus Eesti trükitööstuse kogukäive 335 miljoni euroni, millest trükikojad moodustasid 212 miljonit ning pakenditootjad 123 miljoni eurot.

“Eesti trükituru trendid on sarnased Euroopa üldisele pildile. Edukaimad trükiettevõtted tegutsevad etiketi- ja pakenditootmise valdkonnas, kus nii käive kui ka kasum liiguvad tõusujoones,” ütleb Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuht Kati Rostfeldt.

Rostfeldti sõnul on traditsioonilised trükikojad ja perioodika trükkijad läbi elanud keerulisi aegu, kuna trükimeedia kirjastamine tervikuna on digitaalse meedia kasvava levikuga saanud hoobi. “Eesti trükiettevõtetel on tänu tehnoloogilisele võimekusele, oskustele ja kliendibaasile õnnestunud kasvatada oma äritegevust uute teenuste ja lisandväärtuse tootmisega. Pidevalt jälgitakse tulevikutrende, arendatakse uusi tooteid ning tehakse investeeringuid keskkonnasäästlikkuse suurendamiseks. Üheks võtmesõnaks on nutikas tootmine, möödapääsmatu on loomulikult ka tegevuse järkjärguline automatiseerimine,” ütleb liidu tegevjuht.

Trükitööstus on üks killustatumaid tööstusharusid, 95% trükiettevõtetel on personali suurus vähem kui 20 töötajat. See muudab ala küll paindlikuks, kuid väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on vähem võimalusi investeeringuteks ja arenguks. Väikesed trükikojad ei suuda alati laiendada oma teenuste valikut ja üksikettevõttena vastata klientide ootustele. Aina enam tuleb trükikodadel teha koostööd, et võtta vastu suuremaid tellimusi või pakkuda klientide soovidele vastavaid teenuseid.

Suurt rolli mängib siin katusorganisatsioon, mille kaudu liigub ettevõtetele oluline infovoog, toimuvad erialased koolitused, ekspordile suunatud ühistegevused. Selle tulemusel on moodustunud tihe koostöövõrgustik. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit koondab praegu pea 40 tootmisettevõtet, kelle käive moodustab trükitööstuse kogukäibest 255 miljonit eurot ehk 76%.

Eesti trüki- ja pakendiettevõtete kogutoodangust eksporditakse ca 45%, peamiselt etiketid ja pakendid, raamatud ja perioodika. Kohalikule turule toodetakse enim toiduainetööstuse tarbeks: etiketid, kile-, kartong- ning lainepapist pakendid. Väiksemate digi- ja reklaamtrükikodade toodang jääb samuti peamiselt Eestisse.

Statistikaameti andmetel kasvas 2016. aastal trükiste eksport eelmise perioodiga võrreldes 13,9%, kaubagruppides eelkõige raamatute kujul. Peamised sihtriigid on Skandinaavia maad, tublimad ekspordivad ka Kesk- ja Lääne-Euroopasse. Eesti ettevõtetele pakuvad juba praegu tugevat konkurentsi Läti ja Leedu, aga Põhjamaade suunas vaatab aina enam ka Poola.