Ensto hankeosakonna tarnijate kvaliteedijuht Kristy Valgma-Antsmäe on ettevõttes töötanud ligi 15 aastat. Temaga kohtudes hakkab silma naise õhin ja sära, mis saadab nii tema töiseid tegemisi Enstos kui ka seda, kuidas ta ettevõttest räägib. Vestlustes Kristyga selgub, et Enstos väga mitmekülgset karjääri teinud naine hindab kõrgelt pereettevõtte väärtusi ja usaldust, mida talle vastutusrikkas töös osutatakse.

Töötad Ensto Groupi hankeosakonna tarnijate kvaliteedijuhina. Kuidas selle ametini jõudsid?

Tulin Ensto Ensekisse 2003. aastal kvaliteedijuhiks. Kuna Ensto pakub oma töötajatele väga head sisemist arenguvõimalust, olen lisaks esimesele ametile teinud siin väga mitmekülgseid tööülesandeid. Ensto väga väärtustab pikaajalist töösuhet ja seetõttu on töötajatel võimalus liikuda ettevõttesiseselt. Olen peamiselt olnud tegev kvaliteedi ja keskkonna valdkonnas, sh tegelenud töö- ja tuleohutusega. Viimastel aastatel olen keskendunud just tarnijate ehk sisendi kvaliteedile ning seda Ensto Groupi tasemel. Kui ma varasemalt võtsin vastu kliendi- ja sertifitseerimisauditeid, siis nüüd käin ise tarnijaid auditeerimas ning külastamas.

Ensto on kindlasti nende aastate jooksul arenenud ja ka muutunud?

Jah, ettevõte on olnud pidevas arengus kõikide minu siin oldud 15 aasta jooksul. Eesti tehased on kasvanud silmapaistvateks ja meie tootmisüksusi esitletakse eeskujuna nii grupisiseselt kui ka väljaspool Enstot. Meie inimesed on alati kaasatud, meil on maailmatasemel ettevõte. Seda on võimalik saavutada ainult sel juhul, kui ettevõttes on arengut toetav sünergia. Selle olemasolu annab kinnitust, et Ensto selgroog on väga tugev ja me ei pelga määrata kõrgeid eesmärke ning nende poole püüelda. Ensto tõuseb esile just tänu asjaolule, et oleme tugevate pereväärtustega pereettevõte. Saame lubada suuremat paindlikkust ja vähem bürokraatiat. Kasumi teenimine on muidugi oluline, aga mitte ainult. Meie omanikud on aktiivselt ettevõttes tegevad ja huvitatud Ensto jätkusuutlikkusest ning pikaealisusest.

Mida tähendab Sinu jaoks „Ensto on pereettevõte”?

Peamiselt tähendab see minu jaoks sarnaseid põhiväärtusi. Nähes praegu Ensto looja Ensio Miettineni järgnevaid põlvkondi töötamas Ensto jätkusuutlikkuse heaks, tunnen tugevat sidet Ensto kui perekonnaga. Me veedame väga suure osa oma elust tööl. Kodune õhkkond on oluline ja nagu perekonnaski, toetus nii raskematel kui ka parematel aegadel.

Ensto on Soome ettevõte. Kas meil on töises maailmas oma põhjanaabritega ka midagi ühist?

Mulle sobib soomlaste ärikultuur. Sõna maksab ja lubadustest peetakse kinni. Eestlane on oma loomult rutakam. Soomlased võtavad õige otsuse tegemiseks rohkem aega. Meile mõlemale on oluline meie riigi vabadus ja selle püsima jäämine. Arvan, et Soome tugeva majanduse üheks alustalaks on oskus õppida varasematest kriisiolukordadest. Saame soomlastelt õppida ka seda, kuidas hinnata rohkem oma riigi disaini ja toodangut.

Mille üle Ensto Ensekis kõige enam uhkust tunned?

Olen Ensto Enseki üle tervikuna uhke. Tunnen uhkust, et Ensto omanikud on otsustanud Eestisse investeerida ja seda peamiselt tänu meie töökusele. Et oskame seda meile antud usaldust hinnata ning oleme neid otsuseid õigustanud. Meie külaliste antav tagasiside Ensto Ensekile on olnud suurepärane.

Mida soovid Eestile tema 100. juubelil? Ja mida soovid Enstole tema juubelil?

Ma soovin meile tarkust, et osata ja suunata energia olulisele ning luua üheskoos parem tulevik, austada minevikku ning esivanemate panust. Enstole soovin esmalt muidugi õnne! Ja lisaks tarku otsuseid ning pikka ja edukat tulevikku. Parimaks tunnustuseks oleks Harjumaa aasta ettevõtte kõrval olla ka parima tööandja tiitli kandja. Sest minu silmis Ensto just seda ongi – parim tööandja!