Tihti tuleb ette olukordi, kus pärast väiksemat avariid vahetavad asjaosalised omavahel lihtsalt kontakte ja kindlustuse numbreid, et juhtunuga hiljem tegeleda. Politseid kohale ei kutsuta ning kui hiljem asjaga tegelema hakatakse, on avariis osalenutel toimunu kohta juba teine versioon. Kuidas siis hiljem selgitada, kes tegelikult süüdi oli ja mida sellises olukorras teha?

Et mitte langeda paberimajanduse või kellegi kurja plaani ohvriks, tuleb avarii vormistada viivitamatult kohapeal. Hea oleks, kui käepärast on alati paar paberilehte ja kirjutusvahendid. Mida täpsemalt olukorda kirjeldate, seda lihtsam on selles hiljem ka kindlustusfirmade esindajatel orienteeruda.

Teade liiklusõnnetusest peab sisaldama järgmisi andmeid liiklusõnnetuse kohta:

avarii kuupäev, kellaaeg ja koht;

• sõidukite omanike andmed (ees- ja perekonnanimi (juriidilise isiku nimi), isikukood (registrikood), elu- või asukoha aadress (riik, maakond, vald, linn, tänav), telefoninumber);

• liiklusõnnetuses osalenud sõidukite juhtide ja nende juhilubade andmed (nimi, isikukood, telefon, aadress, juhiloa number, kategooria, väljaandja, kehtivus);

• liiklusõnnetuses osalenud sõidukite andmed (mark, mudel, registreerimisnumber);

• kindlustuspoliisi number, samas ka poliisi kehtivusaeg ning kindlustusfirma (kõikide liiklusõnnetuses osalejate jaoks);

• toimunu kirjeldus vabas vormis;

• liiklusõnnetuse toimumise põhjuslikud asjaolud ja liiklusõnnetuse toimumise koha skeem;

• avariis süüdlase tunnistus;

• andmed tunnistajate kohta (nimi ja elukoht);

• avariis osalenute allkirjad.

Eriti oluline on joonistada võimalikult täpselt liiklusõnnetuse skeem. Pange kirja tänava või tänavate nimed, mõlema auto liikumise suunad, näidake nooltega, kust poolt toimus kokkupõrge. Ärge unustage määrata ka kõikide osapoolte autode lõppasendeid. Protokolli koostamisel ärge lubage ebatäpsete numbrite kirjapanemist või ebamäärast sõnakasutust. Ärge kasutage fraase, mis võimaldavad mitmetimõistmist.

Igale liiklusõnnetuses osalejale peavad jääma identsed protokolli eksemplarid, kus on peal kõik allkirjad, mis garanteerivad esitatavate andmete õigsuse ning seletuskirja ja skeemi tõepärasuse. Kindlasti tasub meeles pidada, et taoliste dokumentide vormistamine sobib vaid juhul, kui kahju puudutab üksnes sõidukeid. Kui liiklusõnnetuse tagajärjel said kannatada ka postid, foorid, bussipeatused ja muu riigivara, tuleb kohale kutsuda politsei. Kui vara on eraomand, kuid omanikku pole võimalik kohapeal tuvastada, tuleb samuti valida 110.

Viimaks, kui allkirjad antud ja vastastikku vabandatud, tuleb hoolitseda selle eest, et õnnetuses osalenud autod evakueeritud saaks. Omal jõul tohib seda korraldada vaid siis, kui olete veendunud, et sõiduki kahjustused on minimaalsed.

Allikad: forte.delfi.ee, riigiteataja.ee