2,5-meetrise läbimõõduga mitmesaja meetri pikkused torud, mida transporditakse mööda merd. Foto: Pipelife

Pipelife on tegutsenud Eestis juba 20 aastat ning lisaks tähistab ettevõte Harjumaal Lehmjas asuva tehase 15. sünnipäeva. AS-i Pipelife Eesti tegevjuht Anti Orav hindab ettevõtte ajalugu ja juuri, kuid tema sõnul on olulisem olevik ja tulevik.

Praegu kuulub Pipelife Wienerbergeri kontserni, millel omakorda täitub 200 aastat. Nii et põhjust 2019. aastat juubeliaastaks pidada on enam kui küll.

Pipelife Eestist rääkides on läbi aegade olulisemaid suundumusi olnud areneda torutoojast torulahenduse pakkujaks. „Me ei soovi istuda kontoris ja pelgalt kaupa väljastada, vaid olla tihedas koostöös oma klientide ja partneritega, et ehitusettevõtted ja elektripaigaldajad saaksid kõik vajaliku torusüsteemide rajamiseks mugavalt ning õigel ajal. Selleks arendame oma tarneahelat, nii planeerimist, tootmist, ladustamist kui ka logistikat, koos oma partneritega,” selgitab Orav.

„Meie unikaalsus on lisaks kohalikule torutootmisele erilahenduste valmistamine. Pakume trassiehitusprojektide juurde kaevusid ja teisi vajalikke komponente. Enamiku, mida müüme, valmistame kohapeal, kuid rahvusvahelisse gruppi kuulumine annab meile võimaluse oma pakkumiste täiendamiseks. Näiteks saame tarnida isegi 2,5-meetrise läbimõõduga mitmesaja meetri pikkuseid torusid, mida muuseas transporditakse mööda merd. See on ka meie trump, sest teist nii suure tootmisbaasi ja professionaalse meeskonnaga torulahenduse pakkujat Eestis ei ole,” nendib Pipelife Eesti juht. „Meil on au teha koostööd selliste professionaalsete edasimüüjatega nagu FEB, Espak, SLO, W.EG, Esvika, Onninen ja Hals ning selliste suurte ehitusettevõtetega nagu YIT, Merko, Wesico, Viimsi Keevitus, Terrat , TREV2 ja teised.”

Foto: Pipelife

Kõige laiema valikuga torutootja

Pipelife’i Lehmja torutehases on 11 tootmisliini, kus valmistatakse survetorusid vee-, kanali- ja gaasitrasside rajamiseks, erinevaid survevabasid kanalisatsiooni-, elektri- ja kaablikaitsetorusid nii hoonete sise- kui ka välislahendusteks. Jõudsalt kasvab põllumajandus- ja ehitusdrenaažtorude tootmine. Ühtkokku ligi 300 erinevat toodet.

Pipelife Eesti üks eesmärk on saada lisaks Balti riikidele arvestatavaks mängijaks Pipelife’i grupi Skandinaavia tarnesüsteemis. „Oleme selles vallas juba edu saavutanud – kui me veel kolm aastat tagasi Skandinaavia turgudele praktiliselt ei müünud, siis 2018. aastal moodustas eksport Skandinaaviasse üle 10% meie käibest.”

Kvaliteet tähendab pikemat eluiga, mitte soodsat ostuhinda

Anti Orava sõnul soovib ta ära näha aja, mil ka avalikus sektoris hakatakse mõistma, et oluliste infrastruktuurirajatiste puhul tuleks otsuste tegemisel juhinduda süsteemi elueakuludest, mitte lihtsalt madalamast ehitushinnast. „Elutähtsate objektide puhul peaks enam rääkima kvaliteedist ja süsteemi elueast. Trasside hooldus- ja remondikulud on meeletult suured. Ei ole mõistlik ehitada ebakvaliteetset rajatist, mida on vaja juba viie aasta pärast remontida ning seejuures linnaelanikke häirida.”

Orav lisab, et nende töökeskkond on hästi juhitud ja jälgitud – oluline on õhu puhtus, võimalikult vähene müra, õnnetuste ennetamine ja hoolimine igast töötajast. Kuigi plastiettevõttega seondub kohe ebatervislikkus ja keskkonnakahjulikkus, on Pipelife tegelikult väga väikene saastaja ja suure missioonitundega ettevõtte.

Pipelife’i turundusspetsialist Marie Elise Kont märgib, et nende ühtsele meeskonnale on omane eluterve huumor, vahetu suhtlemine ja julged algatused nii tööl kui ka ühistes töövälistes tegevustes. „Meil ei ole kunagi igav ning kõik algatused on väga teretulnud.”

„Kuna organisatsiooni struktuur on lihtne, oleme kõik võrdsed ning juhtide roll pole mitte käskida ja nõuda, vaid toetada meeskondi tulemuste saavutamisel, inspireerida ning suunata, tagades seejuures parimad töötingimused ja -vahendid,” lisab Orav.

Pipelife’i juht Anti Orav
Foto: Pipelife

Kuna plasttorutootmise erialasid Eestis kohapeal ei õpetata, on suure tähtsusega kohapealne väljaõpe. Väga oluline on ka inimeste arengu toetamine ning tublimatel võimalus saada suuremat vastutust. Pipelife peab oluliseks toetada töötajate isiklikke sündmusi (nt laste sünd, abiellu astumine, tööjuubel, jne) ning soodustada tervise edendamist.

„Pipelife’i peamised väärtused on olla kliendiga koos viimase meetrini ning teha kõvasti tööd, end samal ajal hästi tundes. Nendele tuginedes ehitame edasi oma organisatsiooni ning kliendisuhteid järgmiste aastakümnete jooksul,” kinnitab Orav.