Teadmistepõhise müügi olulisus turvalisuse tagamiseks

Procuratori tugevustest rääkides toob Robert Otsing välja teadmistepõhise müügi ja tublid müügiinimesed. „Meie müügiinimesed on hästi pika staažiga, nad on tootjatehaste poolt sertifitseeritud, omavad litsentse teostada näiteks kukkumis- või hingamiskaitsevahendite kontrolle – see kõik on ohutuse tagamiseks äärmiselt tähtis,” sõnab Otsing ja lisab, et tähtsal kohal on ka konsulteeriv müük. „Paljud firmad ei kujuta ettegi, mis isikukaitsevahendid neil olema peavad. Isikukaitsevahendid peavad vastama kindlatele nõudmistele, kas siis töö sisekorraeeskirjade või standardite järgi. Siin astuvadki mängu müügiinimesed, kes seletavad kliendile nõuded lahti, õpetavad ning viivad läbi koolitusi,” ütleb Otsing.

Kui ettevõttel on probleeme või küsimusi isikukaitsevahendite osas, võib kindel olla, et Procurator pakub igakülgset abi. „Vastavalt töö iseloomule ja keskkonnale oskame soovitada vajalikke kaitsevahendeid – olgu tegemist agressiivse, näiteks keemilise või tolmuse keskkonnaga või hoopis kõrgustes töötamisega,” sõnab Otsing ja toob näiteks keevitajad, kes töötavad kõrgetel konstruktsioonidel, seljas tavalised turvarakmed – kokkupuutel tule ja sädemetega tekib väga suur oht, seega peavad rakmed olema kindlasti tulekindlad. „Paljud töökohaspetsialistid ei oska sellistele nüanssidele isegi mõelda – see on omaette teadus, mille mõistmiseks läheb aastaid. Valdkond areneb kogu aeg, müügiinimesed peavad olema kursis ja oskama soovitada õigeid asju,” räägib Otsing, lisades, et ajakohaste teadmiste tagamiseks käivad Procuratori töötajad tootjatehastes koolitustel ja sertifitseerimistel.

„Paljud, eelkõige just suuremad firmad, peaksid rohkem panustama ka töökeskkonna ohutusele,” paneb Otsing ettevõtjatele südamele. „Tuleb selgitada välja ohud, mis töökohal ettevõtte tegevusega kaasneda võivad ja tegutseda selle nimel, et neid ohte ära hoida. Alati peaks kuulama tootja esindajaid, kutsuma neid ettevõttesse esitlusi tegema ja koolitusi läbi viima, sest nüansse, millele tähelepanu pöörata, on väga palju,” ütleb Otsing ja lisab, et kuna tööohutuse taga on inimeste tervis ja elu, tuleks ettevõtjatel leida aeg, et sügavamalt teemat uurida.

Pikaajalised kogemused ja igakülgne abi

Procurator Eesti jaoks on viimased 25 aastat möödunud huvitavalt. Firma eelkäija sai asutatud 1993. aastal ning kuna tol ajal tegeleti asbestitöödega, mille käigus kasutati isikukaitsevahendeid, võeti vastavad tooted ka müügiartikliks. Tänu pikaajalisele kogemusele on Procurator Eesti tunnustatud edasimüüja maailmas hinnatud isikukaitsevahendite tootjatele. Kliente varustatakse kõigega, mida ohutuks tööks vaja on. Aidatakse erinevate turvalahenduste projekteerimisel ning vajadusel ka teostamisel, samuti juhendatakse töötajaid õigete töövõtete kasutamisel.

Robert Otsingu sõnul on Procurator ikkagi väikefirma – Tallinnas asub põhikontor ja ladu, samuti on esindus ja ladu Pärnus. Kokku töötab ettevõttes üheksa inimest. „Plaanid on suured – soovime veel kasvada ning turuosa kasvatada,” ütleb Otsing lõpetuseks.

Professionaalse nõu ja asjalike tööohutusalaste soovituste saamiseks külasta ettevõtte kodulehte www.procurator.ee või esindusi Tallinnas ning Pärnus!