Eesti omariiklus on tugevasti seotud meie püüdlustega kaasa lüüa äritegevustes. Alguses tasahilju koos sakslaste, taanlaste, juutide, inglaste, venelastega – kõigiga, kes toimetasid meie kõrval eelmise sajandi alguses. Sellest annavad tunnistust paljud ettevõtete nimed, mis tolleaegse tava järgi sisaldasid ka omaniku perekonnanime.

Ärielu sektoreid tutvustades anname lugejale aimu, mis on mahtunud 100 aasta sisse. Üllatusi on igast valdkonnast. Kui paljud meist ikka teadsid, et juba enne esimese vabariigi aega toodeti Eestis allveelaevu Balti ja Kaug-Ida laevastiku jaoks. Esimese maailmasõja lõpus plaaniti siin ehitama hakata ka suuri ookeaniallveelaevu, kuid ideest kaugemale ei jõutud. Maha jäänud materjalidest ehitas nooruke Eesti Vabariik hoopis kolm rannasõidupurjekat.

Eesti masina- ja metallitööstusel on muljetavaldavalt rikas ajalugu. Meil on tehtud vaguneid, vedureid ja tramme, 30ndatel isegi reisi- ja transpordilennukeid. Hiljem pärast teist maailmasõda toodeti suuregabariidilisi seadmeid aatomi- ja kosmosetööstusele, aga ka tuumareaktoreid tehiskaaslastele. Eesti ettevõtetel on tänagi kompetentsust ehitada tramme, laevu või aidata arendada ka riigisisesest vajadusest lähtuvaid tooteid.

Kõrvuti tööstuse arenguga saame kiita Eesti põllumajandust, kus enne teist maailmasõda oli põllumajanduse arengu alustalaks toorsaaduste väärindamine toiduainetööstuses. Suuresti edenes piimakarjakasvatus. Lisaks aretati sel ajal mitmeid uusi taimesorte ja loomatõuge ning arenes ka põllumajanduslik ühistegevus.

Näiteid erinevate majandusvaldkondade edust on palju. Saades 20. sajandi lõpus uuesti iseseisvaks riigiks, algas ka Eesti majanduselus täiesti uus hingamine. Veneaegsed suurettevõtted lagunesid, muist reformiti ümber, osa lõpetasid tegevuse ja loodi täiesti uusi ettevõtmisi.

Selles lehes saavad sõna paljud ettevõtted, kes peavad oma juubelit – olgu selleks siis 25 või 20 aastat. Igaüks neist räägib oma põneva eduloo. Paljud neist on mõjutanud oma valdkonna arengut ja me ei kujuta Eesti ärimaastikku enam nendete ettegi.

Austust ja kiitust väärivad nad kõik.