Foto: Tanel Rannala joonmeedia.ee visuaalsed lahendused (c)

Veerand sajandit tagasi ostis keskus oma esimese serverikapi, praeguseks on asutusel kokku üle 1000 serveri, millest 90% on virtuaalsed. Kui 25 aastat tagasi esitasid ettevõtjad majandusaasta aruandeid paberil, tekitades ca 5 tonni paberarhiivi, siis praeguseks on aruandlus täielikult digitaliseeritud. Sama suund on kohtumenetlustega – eesmärk on needki paberivabaks muuta.

Lihtsustades suhtlust ettevõtja ja avaliku sektori vahel

Ligi 25 aastat on oldud asjatundlik ja paindlik partner riigisektorile, pakkudes erinevaid IT-teenuseid. Ennekõike arendades ja hallates justiitsministeeriumi valitsemisala süsteeme (nii siseseid kui ka kodanikele suunatud), mida on kokku üle 70 (e-äriregister, e-notar, e-kinnistusraamat, kohtute infosüsteem), aga tagades ka muus mõttes arvutitöökohtade halduse.

RIK on ka keskne ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning riigikantselei kontori arvutite, monitoride ja printerite soetaja, korraldades ligikaudu 160 riigiasutuse eest hankeid Vabariigi Valitsuse määratud ulatuses. Seda selleks, et ka väiksemad asutused saaksid võimaluse IT-seadmeid soodsamalt hankida.

Peale selle pakub keskus mitmeid IKT-teenuseid teistele ministeeriumitele ja asutustele (sh õiguskantsleri kantseleile, riigikantseleile, notarite kojale, riigikohtule jne).

Varem loodud süsteemid vajavad praegu juba uuendamist, edasiarendamist ja koosvõime parandamist. Järjest enam on tekkinud nõudlus ettevõtte registreerimisega seotud toimingute ja teenuste (pangakonto avamine, tegevusloa taotlemine) ristkäideldavuse ehk kombineerimise järele, mis võimaldab kasutajatel korraga ja samal ajal ühes veebiaknas kõiki omavahel seotud toiminguid teha.

Populaarsust on kogumas ka elektrondokumentide kasutamine ettevõtetevahelises arvelduses (e-arved, maksekorraldused). RIK pakub e-arveldaja raamatupidamistarkvaras keskset e-arve operaatorteenust, mille kaudu saavad ettevõtjad e-arveid vahetada kõigi Eestis tegutsevate vastuvõtjatega. Ettevõtjate jaoks on e-arvete koostamine ja saatmine avalikule sektorile selle tarkvara kaudu tasuta.

Väärtuslike kogemuste jagamine

Kindlasti ei osanud keegi RIK-i töötaja­test 1995. aastal veel unistadagi Omaanile uue äriregistri infosüsteemi nullist loomi­sest. Mõned aastad tagasi sai aga ettevõtjaportaali näitel, RIK-i kaasabil ja koos Eesti erasektori arendusfirmaga Omaanis loodud täisautomaatne ettevõtte asutamise lahendus, millega hüppas Omaan ülemaailmset ettevõtluskeskkonda analüüsiva Maailmapanga Doing Businessi edetabelis 127 kohta ülespoole.

RIK ei ole viimased 25 aastat kartnud riske võtta ja arendada lahendusi, mida pole varem loodud. Näiteks Eesti e-kin­nistusraamat, mis on teiste riikide sarnaste lahendustega võrreldes siiani üks paremini toimiv süsteem. Uute üleriigiliste teenuste loomine on andnud väärtuslikke kogemusi, mida jagatakse hea meelega teiste riikidega.

Asutuse kogemusele tuginedes on e-riigi kontseptsioon kõige paremini vastu võetud Araabia maades, Aafrika riikides ja Kagu-Aasias, kus usutakse uutesse tehnoloogiatesse ja e-lahendustesse, mis aitavad riigil teenused kodanikele kiiremini kättesaadavaks teha, oluliselt paremini läbipaistvust tagada ja olla ka kuluefektiivsemad.

RIK teab, et tehnoloogilises võtmes on alati kõik lahendused teostatavad, pigem võivad rahvusvahelistes projektides ületamatud küsimused tekkida organisatoorse poole pealt ning otsuste vastuvõtmises.

Põhimõte – näeme lahendusi, mitte probleeme ja bürokraatiat

2016. aastal alustati projektiga, mille eesmärk on ettevõtjatele ühtse kontaktpunkti loomine. Tegemist on teenuste ruumiga, kuhu on koondatud kõik ettevõtjale vajalikud e-teenused. Ettevõtja ei pea enam tulevikus e-keskkondade vahel ringlema – seda tänu suurendatud seotusele registrite ja andmebaaside vahel, mis vähendab halduskoormust ning tõhustab ettevõtja ja riigi vahelist suhtlust. Paljud senised teenused läbivad uuenduskuuri ja uude keskkonda planeeritakse disainida äpina kasutatav töölaud, mis sisaldab endas nii avaliku kui ka erasektori teenuseid. Kõigepealt valmib aga praeguses ettevõtjaportaalis täisautomaatne lahendus, millega saab uue ettevõtte asutada loetud minutitega. Kuna see sisaldab automaatset ärinime kontrolli ja võimaldab kohe käibemaksukohustuslaseks registreerida, peaks uus sündmusteenus mitte ainult toiminguid ettevõtjatele lihtsamaks tegema, vaid tõstma Eesti Maailmapanga Doing Businessi edetabelis esikolmikusse.

Praegu hoiab seal esikohta Uus-Meremaa, kes on juba ettevõtte asutamisega seotud protsessid ühe teenuse sisse viinud, mistõttu kulub uue ühingu asutamiseks ja erinevate registreerimisnumbrite saamiseks kokku alla poole tööpäeva.