Oled ehk jalutanud hiljuti ERMi pargis või selle ümberkaudsetel tänavatel, läinud tööle Ülemiste Citysse või pidanud piknikku legendaarses Pirogovi pargis Tartus ning jäänud imetlema sealseid värskeid ja pilkupüüdvaid tänavamööbli lahendusi. Järgmisel korral, kui mõnel sealsel pingil istet võtad, tea, et need imeilusad lahendused on just ViaConi töö viljad. Kui aga suurem linnaparkide austaja pole, peaks nende kätetöö rõõmustama ka kõiki looduse- ja loomasõpru, sest just ViaConi valmistatud on näiteks Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu maantee ökoduktid. Rääkimata sellest, et veel paljud ettevõtte tegemised jäävad üldsusele nähtamatuks, kuna suurem osa tööst peitub tegelikult maa alla. Maa all või maa peal, aga Eesti ettevõtlusmaastikul on tegeletud juba märkimisväärsed 20 aastat.

Suur keskkonnasõber

See oleks aga ehk liigagi tagasihoidlik pakkumine. Tegelikult võib firma alustalaks pidada ettevõtet Aries, kes pakkus innovaatilisi lahendusi keskkonna- ja infraehitusel juba aastast 1992. ViaCon Groupiga liituti 20 aasta eest. Esialgu liitudes jäi suunitlus samaks – keskkonnaehitus ning sellega seotud geosünteetika müük ja paigaldus, kust tuli ka suurem osa ettevõtte käibest. Selleaegsetele ja edasistele tegemistele ongi suure tänu võlgu keskkond – firma panus pea kõigi suuremate prügilate rajamisse ja sulgemisse, nende keskkonnasõbralikuks muutmisse, on olnud imetlusväärne.

Mis hea keskkonnale üldiselt, ei olnud seda aga alati ettevõttele endale, vähemalt mitte pikemas perspektiivis. Nii tuli pärast 2010. aastat seljatada üks suurem katsumus. Nimelt olid selleks ajaks kõik suuremad prügilad kaetud ja uued rajatud. Ühtlasi sai hoo sisse jäätmekäitlus. See tähendas aga, et kadus vajadus uute prügilate rajamise ja vanade laiendamise järele. Säärane sündmuste kulg ei tõotanud mõistagi head ettevõttele, kes sisuliselt kaotas valdkonna, mis andis üle poole nende käibest.

Ikka kaugemale ja kõrgemale – mitte ainult teepinnast, vaid ka eesmärkides

Sealkohal ei olnud mõeldav jääda oma õnne ja aega ootama, vaid tuli tegutseda – sihtida kaugemale ning kõrgemale. Õnneks oli ettevõte arendanud samal ajal jõudsalt geosünteetika ja teraskonstruktsioonide suunda infraehituses.

Ühtlasi liitus just siis ViaCon Group Saferoad Groupiga, kes on üks Euroopa turuliidreid liikluskorraldusvahendite alal. Kuna Saferoadil puudub Baltikumis ettevõte, anti regioonis tegutsevale ViaConi kontserni kuuluvatele firmadele võimalus võtta kogu Saferoadi tooteportfell üle. Sellega kaasnes ettevõttel võimalus siseneda infraehituse maailma, mis teepinnast kõrgemal (piirded, müratõkked, elektrifikatsioon, raudteeehitusmaterjalid). Kõrgemale ei sihitud aga mitte ainult teepinnast, vaid ka oma eesmärkides ja tegemistes. Ühed raskused seljatatud, oldi valmis edasi astuma – tugevamana kui kunagi varem.

Legendaarse Pirogovi pargi tänavamööbel.
Legendaarse Pirogovi pargi tänavamööbel. Foto: erakogu

Euroopa ääremaastvaldkonna tegijaks

Praeguseks on ettevõte rinda pistnud nii mõnegi Euroopa mõistes suurprojektiga. Üheks selliseks Kohtla-Järve ja Kiviõli tuhamägede katmine vettpidavate ning dreenivate materjalidega. Selle raames tuli objektile tekitada vaheladu. Ettevõtmise teeb eriliseks see, et nii mõnegi eksperdi arvates ei ole isegi maailma praktikas olnud väga palju objekte, kus ühel territooriumil seisaks nii suur kogus erinevaid geosünteetilisi materjale. Seega oli tegemist igati keerulise, ent unikaalse projektiga – sarnaste jäätmete keskkonnale ohutuks muutmisele puudus maailmas varasem praktika.

Nii on ViaCon läbi teinud meeletu arengu. Kui algul oldi sisuliselt Euroopa ääremaa – kõik, mida kuuldi ja nähti, oli uus –, siis praeguseks ollakse oma valdkonna tegija. Olgugi et paljusid ettevõtte tegevusalasid on riigi väiksuse tõttu siiani väga raske arendada, on palju edu toonud suurde kontserni kuulumine. Nii on ViaConil kasutada 16 erineva riigi spetsialiste, kelle teadmistele tugineda.

Praegu toodetakse kontsernis nii teraskonstruktsioone, monteeritavaid sillakonstruktsioone, plast- ja terastruupe kui ka põrkepiirdeid. Teine suur osa toodetest tuleb aga erinevate koostööpartnerite toodangust (geosünteetika, tänavamööbel, müratõkked jne). Olgu mainitud, et lahenduste müügile eelneb pikk töö, alates lahenduste ja toodete tutvustamisest tellijatele, projekteerijatele, teadusasutustele, ehitajatele ning ametkondadele. See on väga suur eelnev investeering, mida pole sugugi igaüks valmis tegema. Kuid nagu ütleb ettevõte ise, tuleb ühel edukal firmal panustada ka projekti arengusse, mitte sekkuda üksnes müügiprotsessi ja püüda teenida hõlptulu.

Teadmistest ja oskustest olulisem inimese tahtmine end täiendada

Põhjust ViaConi niivõrd suurele ja pikaajalisele edule ei olegi vaja kaugelt otsida. Peale selle, et ollakse väga paindlik ja prognoositakse pidevalt, mis võiks turule huvi pakkuda, ei ole kunagi kokku hoitud oma inimeste harimise ja täiendamise arvelt.

Kuna ettevõtte lahendused on niivõrd suurejoonelised, napib nende elluviimiseks sageli Eestis pädevaid inimesi. Seega on töötajate värbamisel saanud senistest teadmistest ja oskustest oluliselt tähtsamaks inimese tahtmine end täiendada ja valmisolek ise panustada. Kui selline sümbioos leitud, on astutud juba suur samm, et edu saavutada.

20 aastaga pole kasvanud aga mitte üksnes ViaCon Eesti, vaid meeletu arengu on läbinud kogu kontsern – nii võib praeguseks väita, et ViaCon Group on maailma suurim korrugeeritud teraskonstruktsioonide tootja. Jätkuvalt hoolitsetakse selle eest, et olla veel tehnilisem, paindlikum ja rohkem tellija lähedal!