Tiit Blaat

Amet ja MTÜ on tihedalt seotud: majandusaasta aruannetel on kontaktisik @tallinnlv.ee aadressiga, kontakttelefongi viib Tallinna kommunaalametisse. Mullu kuulus MTÜ juhatusse ameti üldosakonna juhataja Marrit Murre.

Valdmann selgitab, et 10 000 eurot kulus seitsmele koolitusele, kus käis vähemalt kuus kommunaalameti töötajat. Ametnikud said targemaks veemajanduse, taimetervise, teetööde, rattaliikluse arendamise ja teehoolduse teemadel. Möödunud kevadel toimunud õppereisil Minskisse osales lausa 14 Tallinna kommunaalameti töötajat.

Ain Valdmann selgitas Ekspressile, et iga töötaja otsib ise endale huvipakkuvad koolitused, küsib nõusolekut sellel osalemiseks ning kui ametil on raha, tasutakse koolituskulud.

„Tallinnas kehtib põhimõte, et spetsialistide erialane koolitamine on väga oluline, koolitustel osalemist toetatakse,” kirjutas ta.

Kommunaalameti arengu ja finantsjuhtimise osakonna juhataja asetäitja Eva Tšižikova sõnul ei peaks MTÜ ja ameti tihedatele sidemetele kuidagi viltu vaatama. „See Eesti Kommunaalmajanduse Ühing – seal ei ole ainult Tallinna ametnikud,” rõhutas ta. Linna komunaalmajanduse korraldamine on niivõrd spetsiifiline ala, et on ainult loogiline, et selle valdkonna koolitusi korraldavad samad inimesed, kes koolitusi ostavad, rääkis Tšižikova.

Koolituste teemad pannakse MTÜs paika iga-aastasel üldkoosolekul.

Koolitusi korraldavad kommunaalameti töötajad. Näiteks palus Eva Tšižikova end sel kevadel lähetada koolitusele, mille infolehel ta ise korraldajapoolse kontakttelefonina kirjas oli. Valdmann lubas alluva koolitusele ja otsustas hüvitada 35-eurose osavõtumaksu kommunaalameti eelarvest.

Korruptsioonivastase seaduse järgi ei tohi ametiisik otsustada, kas jagada raha või osta teenuseid-kaupu ettevõttelt, millega ta ise seotud on.

„Kui selline tehing on ametiasutuse tegevuseks vajalik, peab selle korraldama nii, et tehingu suhtes teeb otsuse ametiisikust kõrgemal seisev isik,” selgitas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.

Politsei ootab kommunaalametilt materjale, et kontrollida Valdmanni erapooletust.

Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu koolitustel on osalenud ka kõigi Tallinna linnaosavalitsuste töötajad. Möödunud aastal tasuti linna eelarvest MTÜ-le kokku üle 12 000 euro.

2016. aasta jooksul registreeris MTÜ tulusid ligi 21 000 eurot, sellest pea 4000 eurot moodustasid liikmemaksud, ühele täiskohaga töötajale on 2016.aastal makstud töötasu 8160 eurot. Võib hinnata, et Tallinna linna koolitushuvi toob MTÜ-le umbes poole tuludest.

2009. aastal on registreeritud MTÜ liikmeteks 75 füüsilist ja 20 juriidilist isikut. Viimaste seas on nt Maardu linn ja Tallinna Teede AS.