TASU MENETLUSE AJAL: Aivar Mäe saab kahe kuu jooksul 60% oma tavapalgast. Foto: Priit Simson

Mäel on peadirektorina ametis sõlmitud käsundusleping, käsunduslepingut pole aga ühepoolselt võimalik peatada. Ainus valik olnuks nõukogul leping ühepoolselt lõpetada.

„Kuna peeti vajalikuks olukorda veel uuri­da, et asjaoludes selgusele jõuda, otsustas nõukogu Aivar Mäe töökohustuste täitmisest kõrvaldada ja sõlmida temaga kokkuleppel lisalepingu,“ selgitas nõukogu esimees Ivari Ilja. „Kasutasime eeskujuna avaliku teenistuse seadust, mis analoogilistel puhkudel kehtestab 60protsendilise tasu ametnikele, kes uurimismenetluse tõttu peavad tööst eemale jääma. Osaline palk on vajalik, et inimesel säiliks menetluse ajaks toimetulek.“

Ajal, kui Mäe on töölt eemal, alustab tööd majaväline töökeskkonna spetsialist. Leping temaga peaks saama sõlmitud sel nädalal. Juristist spetsialist annab Estonia töötajatele võimaluse rääkida kõrvalseisjale töökeskkonna probleemidest ja inimestevahelisest suhtlusest. Augusti keskpaigaks ootab nõukogu kogunenud info analüüsi ja selle põhjal ka hinnangut Estonia töökeskkonnale.