Foto: Rauno Volmar

Eilsel pressikonverentsil ütles konkurentsiameti juht Märt Ots, et amet uurib, kas ketid rikkusid 294 apteegi ühise sulgemisega konkurentsiseadust.

Samas ilmneb, et kettide protestiaktsioon on sundinud proviisoreid rikkuma ka olulisi punkte proviisori ja farmatseudi eetikakoodeksis.

Koodeksi punktis 1 seisab, et "proviisori/farmatseudi kutsetöö kõrgeim eesmärk on edendada ja kaitsta inimese tervist". Apteekide massilise üheaegse ja ootamatu sulgemise tõttu oli paljude inimeste jaoks ravimite kättesaamine häiritud.

Punktis 7 aga täiendatakse, et "proviisor/farmatseut peab saama olla oma professionaalsetes otsustes vaba ning võtma vastutuse oma erialase tegevuse eest. Proviisor/farmatseut ei või oma kutsetegevuses alluda avaliku arvamuse, riigi ja kohaliku võimu ega eraisikute survele, samuti mistahes muule otsesele või kaudsele mõjutamisele, mis kahjustab tema sõltumatust kutsetegevuses."

Eetikakoodeksi on välja töötanud Eesti Proviisorite Koda, Eesti Haiglaapteekrite Selts, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Apteekrite Liit, Eesti Apteekrite Ühendus, Eesti Farmatseutide Liit, Eesti Farmaatsia Selts ja Tartu Ülikooli farmaatsia instituut.