Alar Truu

Advokatuuri juhatus palus riigikohtu esimehel Priit Pikamäel alustada distsiplinaarmenetlust läbiotsimiseks loa andnud kohtunik Janika Kallini suhtes. Pikamäe ei alustanud, sest õige koht läbiotsimise üle vaielda oleks tulevane Hirve kohtuprotsess.

„Riigikohtu esimees ei saa asuda kohtuasja sisuliseks arutamiseks määratud kohtute asemele ja asuda õigusemõistmise küsimusi lahendama juba enne korralise kohtumenetluse teoks saamist,“ selgitas Ekspressile riigikohtu kommunikatsioonijuht Merje Talvik.

Advokatuuri aukohtul on aga praegu käsil menetlus Sven Sillari enda suhtes. Eesmärk on anda hinnang advokaadi käitumisele Hirve vanglakirjade vahendamisel tema vabaduses viibivatele pereliikmetele.