Foto: viewimage / Shutterstock.com

Kuna artiklis oli ka paar kahtlevat-skeptilist nooti Huawei suhtes, paistis sellest käigus enesetsensuur. Äkki Huawei pahandab, äkki hiinlastele ei meeldi, kui selline lugu ilmub, jätame siis parem selle artikli avaldamata.

Ekspressi loo järel tekkis aga arvestatav pahameel nii avalikkuses kui ka Tartu ülikooli enda inimeste seas. Teiste seas koostasid kriitilise pöördumise ülikooli juhtkonna suunal Tartu ülikooli orientalistid.

Igal juhul paistab nii, et ülikooli juhid on meelt muutnud. Algselt keelatud Huawei teemaline artikkel on tänasest "Universitas Tartuensise" veebilehel kõigile lugemiseks avaldatud.