Foto: Shutterstock

Pressinõukogu arutas Peep Laugu kaebust Eesti Ekspressis ja Delfis 4. septembril 2019 ilmunud artikli „Eesti viimase aja kuulsaim teadussaavutus on bluff“ peale ja otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Peep Laugu leiutisest, mis on väidetavalt revolutsiooniline ja millega seoses on Lennuakadeemial koostöö Airbusiga. Artiklis annavad Peep Laugu leiutisele hinnangu erinevad spetsialistid.

Peep Lauk kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot ning loos on segamini uudised, arvamused ja oletused. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema vastulauset ei avaldatud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli fookus on kaebaja leiutisel ja selle mõjul lennundusele, mitte kaebaja publikatsioonidel. Eesti Ekspress kontrollis kaebaja kontakte Airbusis, kes eitas koostööd. Samuti kinnitas Lennuakadeemia, et koostööd Airbusiga ei ole. Leht leiab, et pealkirjas sõna „bluff“ kasutamine on õige, sest kaebaja küll väidab, et teeb Airbusiga koostööd, kuid Airbus ja Lennuakadeemia kinnitasid koostöö puudumist. Eesti Ekspress lisas, et leiutis on küll olemas, kuid suurtootjate huvi puudub. Leht lisas, et artiklist saab aru, millised on kriitikute seisukohad ja millised on lehe järeldused. Eesti Ekspress märkis, et vastulauses ei ole kaebaja lisanud ühtegi uut asjaolu, lisaks halvustas see artikli allikaid ja seega ei olnud lehel kohustust seda avaldada.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on loos segamini autori arvamused ja faktid, mistõttu ei ole võimalik aru saada, millised on faktidega tõendatud väited ja millised ajakirjaniku hinnangud.

Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner