Eesti Energia Foto: Priit Simson

Sellest 25 miljonit eurot moodustas põhisumma ja 10 miljonit eurot intressid – intressid on kasvanud nii suureks, sest leping sõlmiti ja tüli algas juba aastaid tagasi.

Praegu ootavad pooled, mida teeb riigikohus, kuhu Eesti Energia kaevandamise haru edasi kaebas, nõudes vastuhagis VKG-lt üle 38 miljoni euro.

Kuigi tegemist on eriti kopsakate summadega, pole kumbki pool asja kohta mitte midagi rääkinud.

„Kohtuvaidlus on Eesti Energia palvel kuulutatud kinniseks ehk siis me ei tohi antud kohtuasja kuidagi kommenteerida enne lõpliku kohtuotsuse väljakuulutamist,“ selgitas Ekspressile Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti ­Asmann. Samamoodi keeldus kommentaaridest Eesti Energia: „Me ei tohi mitte midagi öelda.“

Kinniseks kuulutamise põhjenduseks on ärisaladuse kaitse.

Seetõttu on ringkonnakohtu lahendi kohta ilmunud vaid mõned read Eesti Energia aastaaruandes. Firma teatas seal, et ei pane raha veel kõrvale, sest pole selge, mis riigikohtus asjast saab.

Riigikohus langetab otsuse 1. juuliks.