Eleringi Kiisa reservelektrijaam Hendrik Osula

Katse kestab umbes 12 tundi ning selle ajaks lülitatakse välja kõik kahe piirkonna vahelised elektriliinid.

Eralduskatse täpne aega pole veel teada. Praeguste kavade kohaselt toimub see 8. või 29. juunil.

Eesti kõrgepingevõrku omava Eleringi PR-mees Ain Köster ütles Eks­pressile, et suvine katse ei jää ilmselt viimaseks. Seda põhjusel, et Balti riigid soovivad Mandri-Euroopa sagedusalaga ühineda 2025. aastal ning ühinemiseks peavad Baltimaad olema valmis töötama eraldi väikese sagedusalana. Kindlust selleks annab ainult praktiline katsetamine. „Elektrisüsteemi kui terviku toimimist pole võimalik lõpuni n-ö paberil või teoreetilisel tasemel modelleerida,“ märkis Köster.