Shutterstock

See on Eesti kõigi aegade rekord – viiendiku võrra rohkem kui 2014. aastal.

Statistika kokku pannud Urmo Kübar märgib, et annetajate tegelik panus oli kindlasti suurem, sest ametlikus statistikas ei kajastu ühelt inimeselt teisele tehtud annetused – näiteks kui raskelt haige inimese ravi toetuseks kantakse raha otse tema pangakontole.

Eesti edukaim annetuste koguja on juba aastaid olnud SOS Lasteküla Eesti ühing, kellele mullu annetati ligi 1,8 miljonit eurot. Kümnest suurimast annetuse saajast seitse on kogudused. Lisaks mahuvad esikümnesse religioosse taustaga Päästearmee, vähiravifond „Kingitud elu“ ja Tartu Ülikooli Sihtasutus.

Lõviosa annetuste saajatest peab läbi ajama siiski nappide summadega – 73 protsenti kõikidest annetustest jaguneb 11 protsendi organisatsioonide vahel, kes kõik koguvad aastas vähemalt 50 000 eurot. Kaks kolmandikku kõikidest annetuse saajatest saavad aga aastas kokku alla 10 000 euro.

Ligi 40 protsenti annetustest tehakse anonüümselt (näiteks heategevustelefonide ja korjanduskastide kaudu) või pärineb välismaalt. Ülejäänu jaguneb peaaegu võrdselt ligi 2700 Eesti ettevõtte ja 65 000 üksikisiku vahel. Annetavate ettevõtete arv on Eestis viie aastaga kasvanud kolmandiku võrra, üksikisikutest annetajate arv 64 protsenti.

Suurim eraisiku annetus oli eelmisel aastal 105 103 eurot ning juriidilise isiku annetus 345 999 eurot – tõenäoliselt on mõlemad seotud mõne kogudusega.

Annetuste kogusumma ja annetajate arvu kasv tuleb peamiselt väikeannetajate lisandumisest. Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide põhjal võib välja tuua, et „keskmine“ Eesti annetaja panustas mullu heategevuseks 129 eurot ning see näitaja on kolmel viimasel aastal aina vähenenud. Piirkonniti annetasid enim Tallinna (keskmiselt 168 eurot) ja vähim Jõgevamaa elanikud (keskmiselt 99 eurot).

Kübar tõi välja, et annetused kasvavad aeglasemalt kui inimeste tulud – keskmiselt andis Eesti inimene heategevuseks alla ühe protsendi oma sissetulekutest.

Ka rahvusvahelises võrdluses on Eesti inimesed pigem passiivsed annetajad. Charities Aid ­Foundationi iga-aastane World Giving Index andis mullu Eestile uuringus osaleva 145 riigi hulgas tagasihoidliku 92. koha. Küsitlusele eelnenud kuu jooksul ütles end olevat heategevuseks annetanud iga viies Eesti elanik (aasta varem iga kuues).

Kõige lahkemalt annetavad inimesed elavad mainitud uuringu järgi Myanmaris (92 protsenti annetab!), Tais (87 protsenti) ja Maltal (78 protsenti). Lähiriikidest on Eestist eespool Rootsi (60 protsenti), Soome (39 protsenti) ja isegi Läti (31 protsenti), tagapool aga Leedu (10 protsenti) ja Venemaa (9 protsenti). Euroopa Liidu liikmetest edestame heategemises lisaks Leedule veel ainult Ungarit, Tšehhit ja Kreekat.