TOIDU HIND ON VÄGA TÄHTIS: järjekord Hiiu Rimi toidupoes. Foto: Ilmar Saabas

Eestlastele esitati muude asjade seas küsimus: mis on teie arvates praegu teie riigis kaks suurimat probleemi?

Tervisesse ja sotsiaalsesse kindlustatusse puutuv tekitab eestlastel samuti sagedasti murekortse (30%), kohe inflatsiooni järel. Kolmandanda panevad muretsema maksud ja majanduse seis (17%), järgneb pensionimure (16%).

Euroopa Liidu riikide keskmine tulemus paigutab murede pingereas esikohale elukalliduse kiire kasvu järel töötuse ja sotsiaalse kindlustatuse.

Kõige väiksemaks probleemiks hindavad eestlased oma kodumaal terrorismi ning eluasemega seotud muresid (mõlemad 1%).

Küsiti ka: mis te arvate, mis on praegu kaks suurimat probleemi Euroopa Liidus? Eestlased vastasid ülekaalukalt: immigratsioon (53%). See kattub ELi keskmise tulemusega, kuigi eestlasi paneb teema muretsema keskmistest eurooplastest enam (ELi keskmine: 34%).

Teisele kohale paigutub eestlaste silmis terrorism. Euroopa Liidus keskmiselt paigutatakse teisele (22%) kohale kliimamuutused, eestlastele on see probleem tähtsuse järjekorras kolmandal (13%) koha.