Karli Saul

Kukkumistest saadud vigastused on Eestis suur probleem. Aastal 2016 suri kukkumiste tagajärjel ligi 100 inimest ja 80 000 vajas arstiabi.

Kukkumiste raviks kulus ligikaudu 25 miljonit eurot, mis vastab rohkem kui poolele kõigi vigastuste ravi maksumusest.

Päästeameti teooria kohaselt oleks võimalik kukkumiste kahjusid vähendada kolme aastaga umbes 15 protsenti, kuid selleks tuleks teha miljoni euro eest ennetustegevust.

Eesmärgi kohaselt õnnestuks kolme aasta jooksul säästa kuni üheksa inimese elu ning vähendada vigastuste arvu 6000 võrra.

Päästeamet rääkis oma murest rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis. Seda juhtiv Kotka-Repinski palus seepeale Jüri Ratase valitsusel leida kukkumiste vastaseks võitluseks miljon eurot.