Foto: Shutterstock

„Süsteemne meediamonitooring on riskipõhise ärisuhte seire oluliseks eelduseks, kuivõrd see annab SEB-le olulist teadmist oma klientide kohta,“ õpetas inspektsioon eelmisel nädalal avalikustatud ettekirjutuses.

Pank vaidles soovitusele vastu väitega, et õigusaktid ei näe säärast meediamonitooringut ette. Inspektsioon trahvis SEBd miljoni euroga, sest pank ei järginud kõiki rahapesu tõkestamise eeskirju. Muu hulgas selgus, et pank ei suutnud pikemat aega täita ettenähtud andmekvaliteeti, kuigi sai selle kohta märkusi juba aastal 2016. SEB tunnistas mullu, et aastatel 2007–2018 tehtud mitteresidentide tehingutest oli 14,6 miljardit eurot väikese läbipaistvusega.