Liikuv graafik allpool!

Praegu ei ole veel lõpuni selge, mitut inimest üks koroonahaige võib nakatada. Küll aga on teada on, et väga haige inimene on nakkusohtlikum kui kergelt põdeja. Samas on nüüd juba päris kindlaid teaduslikke viiteid sellelegi, et viirust võib edasi kanda seegi, kellel endal haigusmärke pole.

Seni parim teadaolev teadusinfo ütleb, et koroonaviiruse kandja nakatab keskmiselt veel kahte või kolme inimest.

Viiruse levikutee kinnipanemiseks tulebki vähendada inimestevahelisi kontakte ja kodus istuda. Iga ärajäänud kontakt võõraste inimeste vahel lõikab ära ühe tee, mille kaudu viirus võiks levida. Kokkupuudete vältimine on seda olulisem, mida enam saab kinnitust asjaolu, et nakkusohtlikud võivad olla ka näiliselt terved inimesed.

Siitoodud lihtne graafik näitab, kuidas levib viirus, kui üks haige inimene nakataks kolme tervet. Ning näitlikustab, kuivõrd tõhusalt mõjub katkestus selles ahelreaktsioonis.

Punased punktid tähistavad nakatunud inimesi ja punased jooned nakkuse edasikandmist. Halliga on tähistatud nakatamata inimesed, kes ühtlasi ka peatavad viiruse leviku.

Kordame veel kord üle, kuidas viirus levib.


Esiteks levib viirus kõige enam piisknakkusega, näiteks lima või süljega, sattudes ninna, silma, suhu. Ka teineteise lähedal pikemalt seistes ja juttu ajades võib viirus edasi levida. Teiseks pindadelt: plastil võib viirus ideaaltingimustel elus püsida lausa kaks päeva. Kolmandaks: aina enam tuleb infot, et viirus levib aerosoolina ehk võib püsida õhus paar tundi.

Lisaks sellele, et ennast viirusest säästa, tuleb samuti mõelda, kuidas teisi võimalikult vähe ohtu seada.

Graafiku allikas: thespinoff.co.nz