Foto: Shutterstock

TUULIKUTE SÕJAD Sõnajalad võitlevad Aidus tuulepargi eest ja Paap Kõlar võitleb Hiiumaal tuulepargi vastu. Mitmekesisus rikastab!

VILNIUS RUULIB Vilniuse Maxima XXX kaupluses oli koogilett 17 meetrit pikk! Ja muu toidukraami valik jättis Tallinna Stockmanni toiduosakonna kaugele maha.

UUSI PUTUKAID Eestist leiti esimest korda Kesk- ja Lõuna-Euroopas levinud palvetajaritsikas. Ligi 7 sentimeetri pikkune röövputukas pole meil veel levinud, kuid eks kliimasoojenemine toob meilegi uusi liike.

TOTAALNE SÕDA Kas tõesti on arvamuslood totaalsest sõjast, uudised relvalembestest poliitikutest ja teated poliitiliste vastaste põlema panemise soovist saanud osaks meie komberuumist?